2023-2024 - Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olup, Türkçe Programına Yerleşme Talebinde Bulunan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Güncellenme Tarihi: 20 Eylül 2023, 10:16

İŞ AKIŞ TAKVİMİ

İŞLEM TÜRÜ

TARİH ARALIKLARI

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki kayıt tarihleri

27-29 Eylül 2023

Kayıt yaptırıp eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin başvuru tarihleri

02-04 Ekim 2023

Kayıt yeri: Pamukkale Üniversitesi, Rektörlük
Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
Kat:1, Kınıklı Yerleşkesi Pamukkale/DENİZLİ

 

 

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Yerleştirme Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı (1 Nüsha).

2-Mezun olunan okuldan alınan Lise Diplomasının aslı ve fotokopisi (Lise Diploması kayıt sırasında görülerek, fotokopisi alınacak ve aslı iade edilecektir). Lise Diplomasını kaybeden öğrencilerin mezun oldukları liseden alacakları Diploma Zayi Belgesi ya da e-Devletten alınan Lise Mezuniyet Belgesi de Lise Diploması yerine geçmektedir. Belgelerin aslı görüldükten sonra öğrenciye teslim edilecektir. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz.

3-DGS ile yerleşip Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından başarısız olup, Türkçe programlara yerleşen öğrencilerden Lise ve Önlisans Diploması aslı ve fotokopisi (Belgelerin aslı görüldükten sonra öğrenciye teslim edilecektir. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz.). e-Devletten alınan yeni tarihli Lise Mezuniyet Belgesi ve Önlisans Mezuniyet Belgesinin çıktısı da geçerlidir.

4-Kimlik Kartı ya da Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.

5-1 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır).

6-2001 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikle ilgili bir sakınca olmadığına” dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı görülerek fotokopisi alınacaktır.

 Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı görülerek fotokopisi alınacaktır.

7-II. Öğretim öğrencileri güz dönemi katkı payı/öğrenim ücretini yatıracaklardır (Kayıt hakkı kazanan öğrenciler; kayıt için geldiklerinde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından verilecek olan yeni yerleşecekleri Türkçe programa ait öğrenci numarası ile Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden katkı payı/öğrenim ücretini ödeyebileceklerdir).

8-Aday Öğrenci Bilgi Formu (Kayıt sırasında sistem üzerinden doldurulacaktır).

-Kayıt yaptıracak öğrencilerin, kayıt için istenen belgeler ile birlikte, belirlenen kayıt tarihlerini dikkate alıp, şahsen/kanuni temsilcisi (vasi)/noter vasıtasıyla vekil tayin edilen kişi aracılığı ile başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen kayıt tarihlerinde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumlu olacaklardır.

 

Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Muafiyet İşlemleri Duyurusu

Eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin başvurularını akademik birime yapması gerekmektedir.

Muafiyet Modülü online başvuru kılavuzu için tıklayınız. 

PAÜ Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yönergesini mutlaka okuyunuz. Yönerge  için tıklayınız…

NOT:

1-Başvuruda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ilgili akademik birime başvuru tarihi içinde teslim edilmesi zorunludur.

2- Öğrenci daha önce eğitim gördüğü yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu dersler için muafiyet başvurusu yapabilecektir.

 

Öğrencilerin Ders Kayıtları 09-13 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.