2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Sağlık Lisans Tamamlama Programına Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru

Güncellenme Tarihi: 29 Eylül 2023, 5:16

İŞ AKIŞ TABLOSU

İŞLEM TÜRÜ

TARİH ARALIKLARI

e-Devlet Üzerinden Kayıt Tarihleri

02-04 Ekim 2023 (saat 23.59’a kadar)

e- Devlet üzerinden yapılacak olan kayıt adresi

https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit

Manuel olarak, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacak Kayıt Tarihleri

02-06 Ekim 2023

Sistem üzerinden Ders Kayıt işlem tarihleri

18-20 Ekim 2023

Manuel Kayıt Yeri

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci adaylarımızın öncelikle e-Devlet (Elektronik e-Kayıt İşlemleri) üzerinden kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir.

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için, Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında Üniversitemiz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programına yerleşen öğrencilerin e-Devlet üzerinden kayıt işlemleri 02-04 Ekim 2023 tarihleri, manuel (e-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayanlar için) kayıtlar ise 02-06 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Manuel Kayıtlar Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacak olup 06 Ekim 2023 Saat: 17:00’ de sona erecektir.

Elektronik Kayıt İşlemleri: Yerleşen adaylar e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı alanından kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Kayıt ekranına girmeniz yeterli olmayıp, e-Kayıt ekranında “Kaydınız Yapılmıştır” vb.  ibareyi görünceye kadar işleme devam edip, kayıt işleminizi sonuçlandırarak çıktı almanız gerekmektedir. Kayıt işlemini sonuçlandırmayan öğrencinin e-Kayıt işlemi geçerli sayılmaz. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, Elektronik Kayıt Belgesi ve Öğrenci Belgesi e-Devlet sisteminden alınabilmektedir. Eksik belge ile kayıt yapılamaz.

e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan/yaptıramayan öğrencilerimizin, kayıt için istenen belgeler ile birlikte, belirlenen kayıt tarihlerini dikkate alıp, şahsen/kanuni temsilcisi (vasi)/noter vasıtasıyla vekil tayin edilen kişi aracılığı ile başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen kayıt tarihlerinde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumlu olacaklardır.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurtdışında tamamlayanların kayıt işlemleri Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında manuel yapılacak olup, elektronik (e-Devlet üzerinden) kayıt yapılmayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Yerleştirildiğine dair belge,

b) Aslı görülmek koşuluyla fotoğraflı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi (önlü/ arkalı),

c) e-Devlet üzerinden alınan yeni tarihli Lise Mezuniyet Belgesinin çıktısı/mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında aslı görülerek fotokopisi onaylanarak alınacak olup, aslı iade edilecektir. Başarı Belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz),

-Lise diplomasını kaybedenlerden diploma zayi belgesinin aslı ve fotokopisi (Mezun olduğu liseden alınacaktır),

ç) Adayın mezun olduğu okuldan ya da e-Devletten aldığı Önlisans diplomasının aslı ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi,

d) 1 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafın arkasına T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

e) 2001 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikle ilgili bir sakınca olmadığına” dair belge,

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi,

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi,

f) Onaylı Not Durum Çizelgesi veya e-Devletten alınan Not Durum Çizelgesi, 

g) Onaylı ders içerikleri veya mezun olunan üniversitenin resmi web sitesinden alınmış ders içerikleri (Bu belgeler muafiyet başvuru süresi içinde kayıt olunan akademik birime teslim edilecektir.)

h) Lisans Tamamlama Programına kayıt olacak öğrenciler, lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. (Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Numarası ile yatırılabilmektedir),

ı) Aday Öğrenci Bilgi Formu (Manuel kayıtlar sırasında öğrenci tarafından sistem üzerinden doldurulacaktır).

e-Kayıt yaptıran öğrenciler de Aday Öğrenci Bilgi Formunu doldurmak zorundadır. 

(Aday Öğrenci Bilgi Formu için tıklayınız)

e-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler de kayıt evraklarını 06 Ekim 2023  tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadır.

ÖNEMLİ

Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya Üniversitemiz yetkilidir.

Kendi lehine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan verdiği anlaşılan veya başvuruda sisteme yanlış bilgi giren adayların kaydı üniversitemiz tarafından alınmaz. Kaydı alınmasına rağmen daha sonraki bir tarihte yanlış beyan verdiği tespit edilen öğrencilerin kayıtları silinir.

Sağlık Önlisans Mezunlarının Sağlık Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslara  ulaşmak için  tıklayınız.

 

Sağlık Lisans Tamamlama Kapsamında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Muafiyet İşlemleri Duyurusu

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Sağlık Lisans Tamamlama öğrencileri için;

Öğrencilerin eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvurularının sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.

Başvurunun sisteme giriş tarihi: 09.10.2023 - 11.10.2023

Muafiyet Modülü online başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru Linki için tıklayınız…

PAÜ Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yönergesi için tıklayınız…

Not:

1. Başvuruda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ilgili akademik birime başvuru tarihi içinde teslim edilmesi zorunludur.

2. Daha önce eğitim gördüğü yükseköğretim kurumundan alıp ve başarılı olduğu dersler için Muafiyet başvurusu yapabilecektir.