2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Dikey Geçiş Sınavı(DGS) Sonucu Üniversitemiz Programlarına Kayıt Yaptıracak Aday Öğrenciler İçin Duyuru

Güncellenme Tarihi: 13 Eylül 2023, 11:56

 

İŞ AKIŞ TABLOSU

 

 

İŞLEM TÜRÜ

 

TARİH ARALIKLARI

 

e-Devlet Üzerinden Kayıt Tarihleri

14-18 Eylül 2023 saat: 23:59’a kadar

e- Devlet üzerinden yapılacak olan kayıt adresi

https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit

Manuel olarak, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacak Kayıt Tarihleri

14-20 Eylül 2023

Sistem üzerinden Ders Kayıt işlem tarihleri

04 -06 Ekim 2023

Manuel Kayıt Yeri

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Üniversitemize Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden kayıt işlemleri 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak elektronik kayıt yaptıramayan ve manuel kayıt yaptıracak öğrencilerin kesin kayıt işlemleri Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Eksik belge ile kayıt yapılmayacaktır.

Elektronik Kayıt İşlemleri (e-Devlet üzerinden kayıt); Yerleşen adaylar e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı alanından kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Kayıt ekranına girmek yeterli olmayıp, kayıt ekranında “Kaydınız Yapılmıştır” vb.  ibaresi görününceye kadar işleme devam edilerek, kayıt işleminin sonuçlandırılması ve çıktı alınması gerekmektedir. Kayıt işlemini sonuçlandırmayan öğrencinin kayıt işlemi geçerli sayılmaz. Kayıt işlemi tamamladıktan sonra, Elektronik Kayıt Belgesi ve Öğrenci Belgesi e-Devlet sisteminden alınabilmektedir.

e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan/yaptıramayan öğrencilerimizin, kayıt için istenen belgeler ile birlikte, belirlenen kayıt tarihlerini dikkate alıp, şahsen /kanuni temsilcisi (vasi)/noter vasıtasıyla vekil tayin edilen kişi aracılığı ile başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen kayıt tarihlerinde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumlu olacaklardır.

e-Kayıt yaptıran öğrencilerin ayrıca kayıt için Üniversitemize gelip kayıt yaptırmasına ve kayıt evrakı teslim etmesine gerek yoktur.

 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- 2023 DGS Yerleştirme Sonuç Belgesinin 1 (bir) adet İnternet Çıktısı. 

2-  Mezun olunan okuldan alınan Lise Diplomasının aslı ve fotokopisi (Lise Diploması kayıt sırasında görülerek, fotokopisi alınacak ve aslı iade edilecektir). Lise Diplomasını kaybeden öğrencilerin mezun oldukları liseden alacakları Diploma Zayi Belgesi ya da e-Devletten alınan Lise Mezuniyet Belgesi de Lise Diploması yerine geçmektedir. Belgelerin aslı görüldükten sonra öğrenciye teslim edilecektir. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz.

3- Mezun olduğu okuldan alınan Önlisans Diplomasının aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Önlisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Başarı Belgesi kesinlikle mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.) e-Devletten alınan Önlisans Mezuniyet Belgesi de Önlisans Diploması yerine geçmektedir.

Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin daha sonra okullarından aldıkları Önlisans Diplomasının aslı görülüp fotokopisi alınacak, aslı kendisine iade edilecek,

4- Kimlik Kartı ya da Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

5- 1 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

6- 2001 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-Devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge.

a) Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı görülerek fotokopisi alınacaktır.

b) Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı görülerek fotokopisi alınacaktır.

7- İkinci Öğretim öğrencileri için öğrenim ücretinin yatırılması.

Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken, ikinci bir yükseköğretim programına (Çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki birinci öğretim öğrencilerinin Halk Bankasında üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Harç Birimine müracaat etmesi gerekmektedir.

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilir.

8- Manuel kayıt yapacak/yaptıracak öğrenciler için; Aday Öğrenci Bilgi Formu kayıt sırasında sistemden alınacaktır.

   e-Kayıt yaptıran öğrenciler de Aday Öğrenci Bilgi Formunu doldurmak zorundadır. 

(Aday Öğrenci Bilgi Formu için tıklayınız)

 * Aday Öğrenci Bilgi Formunu doldurmak, kayıt yaptırmak anlamına gelmemektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLER:

1-2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için belirlenen kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

2-e-Devlet  sistemi üzerinden kaydı yaptırmış, ancak ilgili üniversiteden (Önlisans Mezuniyeti) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar mezun olamayan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

3-Dikey Geçiş Kaydı için; Önlisans Programından mezun olamayanlara, kayıt günlerinde Geçici Kayıt yapılmayacak olup, mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

E- DEVLET ÜZERİNDEN YADA MANUEL OLARAK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLERİN KAYITTAN HEMEN SONRA İLGİLİ AKADEMİK BİRİMİNE TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER

  • 1-Not Durum Çizelgesi (Aslı/İlgili üniversite onaylı)
  • 2-Ders İçerikleri (Aslı/İlgili üniversite onaylı)
  • 3-Mezun olduğu Önlisans Programından alınan not dönüşüm tablosu (Aslı/İlgili üniversite onaylı)

Hazırlık Sınıfı olan programlar için tıklayınız

Katkı Payı Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

e-Devlet / Manuel Kayıt yaptıran öğrencilerin:

04 -06 Ekim 2023 tarihleri arasında sistem üzerinden ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir. (https://pusula.pau.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra ders kayıtlarınızı yapabilirsiniz.)

Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Duyurusu

Eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin başvurularını sistem üzerinden yapması gerekmektedir.

Başvurunun sisteme giriş tarihi: 21.09.2023 – 23.09.2023

Muafiyet Modülü online başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru Linki için tıklayınız…

PAÜ Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yönergesini mutlaka okuyunuz. Yönerge  için tıklayınız…

NOT:

1-Başvuruda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ilgili akademik birime başvuru tarihi içinde teslim edilmesi zorunludur.

2- Öğrenci daha önce eğitim gördüğü yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu dersler için muafiyet başvurusu yapabilecektir.