2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Duyurusu

Güncellenme Tarihi: 01 Ağustos 2023, 3:26

Üniversitemiz öğrencileri ile yurtiçi diğer üniversitelere ve KKTC üniversitelerine kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemiz programlarına Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama İlkelerine göre 01 – 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir.  

 

Başvuruda bulunacak adayların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS/YKS) yerleştirme puanının, Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği programların taban puanına eşit veya yüksek olması, ayrıca bu haktan daha önce yararlanmamış olması gerekmekte olup, adayların başvuru yapmadan önce  Ek Madde-1 Uygulama İlkeleri Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esasları incelemeleri ve buna göre başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 

Milli Savunma Üniversitesi öğrencileri ile özel yetenek (Spor Yöneticiliği hariç) sınavına göre yerleşen öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamayacaklardır.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanı ile yerleşen öğrenciler, sistem üzerinden başvuru yaparken ilk yerleştirme/ek yerleştirme ile yerleşenler ilgili alanını seçeceklerdir.

Mühendislik Lisans Tamamlama Programlarına yatay geçiş başvuruları sistem üzerinden yapılmayacak olup, başvurular ilgili okullara yapılacaktır.

Başvuru yapmadan önce Pamukkale Üniversitesi Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesini okumanız önem arz etmektedir. Yönergeye ulaşmak için lütfen linki tıklayınız.

BAŞVURU ADIMLARI

Pamukkale Üniversitesi merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) yatay geçiş başvuruları Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan ve başvurularda duyurulacak olan internet adresinden gerçekleştirilecektir. Başvuru ekranında istenen bilgiler doldurulduktan sonra başvuru için istenen belgeler taranarak sisteme yüklenecektir.

Değerlendirme işlemlerinin bitmesinden sonra kayıt hakkı elde eden öğrenciler kesin kayda gelirken, başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını yanlarında getirerek, önce başvuru yaptıkları akademik birimin komisyonunda değerlendirilmek üzere ilgili akademik birime teslim edecektir. Belgelerin doğruluğu sistem üzerinden akademik birimlerce oluşturulan komisyon tarafından onaylandıktan sonra öğrenci kayıt için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuracaktır. Kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için öğrencinin bizzat kendisinin gelmesi gerekmektedir. Öğrencinin kendisinin gelemediği durumlarda öğrencinin kaydı noter onaylı vekalet verdiği bir kişi veya yasal vasisi tarafından gerçekleştirilebilecektir.

Taranan belgeler ile asılları arasında uyumsuzluk, belgelerde sayfa eksikliği, belgelerin okunaklı olmaması, istenenden farklı belge yüklenmesi ve buna benzer (vb.) durumlarda öğrenci kayıt hakkını kaybedecektir. Bu konudaki bütün sorumluluk öğrenciye aittir.

NOT: Başvuru sistemi android ve ios sistemlerine uyumlu olmadığı için başvuruların Windows işletim sistemi olan bilgisayardan yapılması gerekmektedir.

Başvuru için tıklayınız…

 

BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI

 1. Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 2. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan Üniversitemiz programlarına yatay geçişi kabul edilen adayın; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olması ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından geçer düzeyde bir puan aldığını başvuru sırasında belgelendirmesi gerekir. Hazırlık muafiyet sınavından başarısız olanlar hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.
 3. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlararası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Tıp Fakültesi için en düşük 40 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 4. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlararası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Mimarlık için en düşük 200 bin, Mühendislik için en düşük 240 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 5. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlararası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Hukuk için en düşük 150 bin, Öğretmenlik programlarına 240 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 6. 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlararası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Hukuk için en düşük 190 bin, Mühendislik için en düşük 300 bin, Mimarlık için en düşük 250 bin, Tıp için en düşük 50 bin, Öğretmenlik programlarına 300 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 7. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlararası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Hukuk için en düşük 125 bin, Mühendislik için en düşük 300 bin, Mimarlık için en düşük 250 bin, Tıp için en düşük 50 bin, Öğretmenlik programlarına 300 bin, Diş Hekimliği programına 80 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 8. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlararası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Hukuk için en düşük 125 bin, Mühendislik için en düşük 300 bin, Mimarlık için en düşük 250 bin, Tıp için en düşük 50 bin, Öğretmenlik programlarına 300 bin, Diş Hekimliği programına 80 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 9. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlararası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Hukuk için en düşük 125 bin, Mühendislik için en düşük 300 bin, Mimarlık için en düşük 250 bin, Tıp için en düşük 50 bin, Öğretmenlik programlarına 300 bin, Diş Hekimliği programına 80 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.
 10. Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Komisyonları öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak senatonun belirlediği esaslar, Pamukkale Üniversitesi Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.
 11. Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi olmayanlar hazırlık muafiyet sınavına gireceklerdir. Başarısız olanlar hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.
 12. Adayların Özel Güvenlik ve Koruma programı için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Başvuru sahibinin başvurmak istediği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve program bilgilerinin yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi (Örnek Başvuru dilekçesi için tıklayınız).

2) Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı ya da e-Devlet üzerinden son bir ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi.

3) Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesinin sistem çıktısı (https://sonuc.osym.gov.tr/). (Tüm puanların yer aldığı sonuç belgesi)

4) Not Durum Çizelgesi (Transkript) aslı veya e-Devlet üzerinden alınan güncel Not Durum Çizelgesi (varsa sisteme yüklenecektir).

5)Kayıtlı olunan üniversiteden alınan onaylı ders içerikleri (resmi web sitesinden alınmış ders içerikleri de kabul edilecektir).

6)Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapmadığına dair başvuru sahibi tarafından doldurulup, sisteme yüklenecek taahhütname (Taahhütname örneği için tıklayınız).

7)Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına başvuran öğrencilerden;

-Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde üniversite hastaneleri ve/veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli heyet raporu*

 · Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

 · Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

 · Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.

 · Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

 

8)Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğine başvuran öğrenciler için;

-  Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir)

-  Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir devlet hastanesinden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.)(1)

 

 1. Açıklama: Heyet raporu isteyen programlar için; varsa öğrenci ilk kayıt sırasında üniversitesine vermiş olduğu heyet raporunun onaylı örneğini sisteme yükleyebilir.

9)Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler için; daha önce geldiği okulda hazırlık sınıfını geçtiğine ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından geçer düzeyde bir puan aldığına dair belge.

(Varsa sisteme yüklenecektir)

 

Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlar;

Mühendislik Fakültesi- Tekstil Mühendisliği

Eğitim Fakültesi- İngilizce Öğretmenliği

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi- İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman

İlahiyat Fakültesi- İlahiyat (Arapça Hazırlık)

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı ya da e-Devlet üzerinden son bir ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi.
 2. Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesi (Tüm puanların yer aldığı belge) (https://sonuc.osym.gov.tr/).
 3. ÖSYS Sonuç Belgesi (Yerleştirme bilgilerinin yer aldığı belge) (https://sonuc.osym.gov.tr/).
 4. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)
 5. Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair taahhütname.
 6. İkinci öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını (Pamukkale Üniversitesine) gösteren banka dekontu. (Kayıt hakkı kazanan öğrenciler; kayıt için geldiklerinde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacakları öğrenci numarası ile bankaya giderek katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.)
 7. Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı’na kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuru esnasında sisteme yükledikleri (heyet raporu, adli sicil kaydı) belgelerin asılları.
 8. Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı’na kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuru esnasında sisteme yükledikleri (heyet raporu, adli sicil kaydı) belgelerin asılları.

  * 7. ve 8. Maddede belirtilen heyet raporu yerine, öğrenci kayıtlı olduğu üniversitesine vermiş olduğu heyet raporunun aslı gibidir onaylı fotokopisini de getirebilir.

 9. Yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair son bir ay içerisinde alınan belge. (Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler halen kayıtlı olduğu üniversitelerinden bu belgeyi temin edeceklerdir.)
 10. Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler için daha önce geldiği okulda hazırlık sınıfını geçtiğine ya da Üniversiteler arası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından geçer düzeyde bir puan aldığına dair belge. Muafiyet belgesi olmayan öğrenciler muafiyet sınavına gireceklerdir.

 

EK MADDE-1 TAKVİMİ

SN

AÇIKLAMALAR

TARİH

1

Başvuru Tarihleri

01 – 15 Ağustos 2023

2

Değerlendirme Tarihleri

18 – 24 Ağustos 2023

3

Sonuçların İlan Tarihi

28 Ağustos 2023

4

Kesin Kayıt Tarihleri

31 Ağustos – 08 Eylül 2023

5

Kayıt Yeri

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kınıklı Yerleşkesi- Pamukkale/ DENİZLİ

6

NOT

Tıp Fakültesine yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrencilerin kaydı ilgili akademik birimde yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenecektir. Bu nedenle öğrencilerin, kayıtlı bulundukları Üniversitelerinden ilişiklerini kesmemeleri gerekir.

Başvuru için verilen belgelerin gerçek olmamasından, verilen beyanların yanlış, yanıltıcı olmasından öğrenci sorumludur. Bu durumu tespit edilenlerin kayıtları silinir.

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemize Yatay Geçiş Sonucunda Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Muafiyet İşlemleri Duyurusu

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yatay Geçiş(Ek Madde 1) Yapan Önlisans/Lisans öğrencileri için;

 

Öğrencilerin eşdeğerlik, muafiyet ve intibak başvurularının sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

Başvurunun sisteme giriş tarihi: 11.09.2023 - 13.09.2023

Muafiyet Modülü online başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru için tıklayınız…

PAÜ Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Yönergesi için tıklayınız…

 

Not:

1. Başvuruda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ilgili akademik birime başvuru tarihi içinde teslim edilmesi zorunludur.

2. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumundan alıp başarılı oldukları tüm dersler için sadece bir kez Muafiyet başvurusunda bulunabileceklerdir.