2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları için Tıklayınız.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 Yatay geçiş ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenen kayıt tarihlerinde başvuru yaptıkları Meslek Yüksekokulları’ndaki komisyona, sisteme yükledikleri evrakların asıllarını teslim edip; sonrasında Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na kesin kayıt için aşağıdaki belgelerle birlikte başvuracaklardır.

1-ÖSYS Sonuç Belgesi (Yerleştirme bilgilerinin yer aldığı belge) (https://sonuc.osym.gov.tr/) (Kayıt sırasında Yabancı Uyruklu öğrencilerden ÖSYS Sonuç Belgesi istenmeyecektir.)

2-Yabancı Uyruklu öğrenciler için Lise denklik belgesi.

3-2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılına ait, kayıtlı olunan üniversiteden alınan onaylı Öğrenci Belgesi (eDevletten alınan belgeler de kabul edilecektir).

4-T.C. Kimlik Kartı ya da Nüfus Cüzdanı (önlü-arkalı fotokopisi). - T.C. Kimlik Kartı bulunmayan yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport veya kimlik kartının/mavi kartının aslı ve fotokopisi (önlü, arkalı)

5-2 adet 4,5cmx6cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafların arkasına öğrenci numarası ve ad soyadı yazılacaktır.)

6-İkinci öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler için bahar dönemi öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair dekont. -(Yabancı Uyruklu öğrenciler için belirlenen dönem harcının yatırıldığına dair dekont)

 7-Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına kayıt için Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair üniversite hastaneleri ve/veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla Heyet Raporu. (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) *Varsa öğrenci ilk kayıt sırasında üniversitesine vermiş olduğu heyet raporunun onaylı suretini de getirebilir.

8-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına kayıt için üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu. *Varsa öğrenci ilk kayıt sırasında üniversitesine vermiş olduğu heyet raporunun onaylı suretini de getirebilir.

 9-Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere).

10-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı ile Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı için Adli Sicil Kaydı Belgesi (eDevletten alınabilir.)

11-Yatay geçişe engel bir durumun olmadığına dair belge (Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrenciler halen kayıtlı olduğu üniversitelerinden bu belgeyi temin edeceklerdir.) -YTB burslusu olarak Türkiye’deki herhangi bir üniversiteye kayıtlı olup yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin durumlarını ilgili kurumlarına bildirmeleri gerekmektedir. Kayıt yaptıracak öğrencilerin, kayıt için istenen belgelerle birlikte, belirlenen kayıt tarihlerini dikkate alıp, şahsen ya da kanuni temsilcisi (vasi)/noter vasıtasıyla vekil tayin edilen kişi aracılığı ile başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen kayıt tarihlerinde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumlu olacaklardır.

BAŞVURU-DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLAN TARİHLERİ, KAYIT YERİ

 Başvuru ekranında istenen bilgiler doldurulduktan sonra başvuru için istenen belgeler taranarak sisteme yüklenecektir. Taranan belgeler ile asılları arasında uyumsuzluk, belgelerde sayfa eksikliği, eksiklik bulunması durumunda öğrenci kayıt hakkını kaybedecektir. Bu konudaki bütün sorumluluk öğrenciye aittir. Başvuru sistemi android ve ios sistemlerine uyumlu olmadığı için başvuruların Windows işletim sistemi olan bir bilgisayardan yapılması gerekmektedir. Başvuru Tarihleri: 29 Ocak-02 Şubat 2024 (Başvurular 02 Şubat 2024 saat 23:59’da bitecektir.) Değerlendirme Tarihleri: 05-06 Şubat 2024 Sonuçların İlanı: 09 Şubat 2024 Sonuçlar: Sonuçların açıklandığına dair duyuru; Üniversitemiz web sayfası ile ilgili meslek yüksekokul web sayfasında yapılır. Yatay geçiş başvurularının değerlendirme sonuçları, aday başvuru sistemi üzerinden açıklanır. Web sayfasında yayımlanan duyuru tebligat yerine geçer.

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ:

Kesin Kayıt Tarihleri (Asıl Liste): 12-13 Şubat 2024

Yedek Kayıtların İlanı: 13 Şubat 2024 (Saat 18:00’den sonra web sayfamızda yayımlanacaktır.)

Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste)*: 15 Şubat 2024

*(Başarı şartını taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.)

Kayıt Yeri: Rektörlük Binası 1. Kat Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Kesin kayıttan önce başvuru yapılan meslek yüksekokuluna gidilerek, komisyonlar tarafından belgelerin kontrol edilmesi ve sistemden onay verilmesinin sağlanması gerekmektedir.)

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER: Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ile Pamukkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri geçerlidir.