2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Eğitim Alma Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Güncellenme Tarihi: 15 Aralık 2023, 10:05

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.02.2022 tarih ve 12994 sayılı yazısı uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı portalı üzerinden (https://turnaportal.ua.gov.tr/giris ) yürütülmesi gerekmektedir. Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.”

2023-2024 akademik yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında  2023-1-TR01-KA131-HED-000121666 proje nolu bütçeden karşılanmak üzere 13 idari ve 32 akademik personelin kullanımı için 45 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

19.07.2023 tarih 2023/20 sayılı Uluslararası İlişkiler Komisyon toplantısı Karar-4’e istinaden hibeyi verimli kullanabilmek adına, kontenjanın müsait olduğu durumlarda komisyon kararı ile aynı alt birimden birden fazla öğretim elemanı veya idari personelin puan sistemi göz önünde bulundurularak değerlendirme sıralamasına dâhil edilmesi kararlaştırılmıştır.

Eğitim Alma Hareketliliği’nden Üniversitemizde görevli tüm akademik ve idari personel faydalanabilir. 02.08.2023 tarihli 19/2 sayılı Senato kararına istinaden Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün bütçe imkânları çerçevesinde personel aynı akademik yılda Erasmus+ eğitim alma hareketliliğine birden fazla katılabilir.

 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2 şekilde gerçekleşebilir:

· ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına gidilerek,

· İşletmelere eğitim merkezlerine, araştırma merkezlerine, ticaret odaları ve birliklerine, okullara, vakıflara, kar amacı gütmeyen kuruluşlara, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlara, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşlarına ve Erasmus+ program rehberinde belirtilen diğer kuruluşlara gidilerek (Personellerimizin çalıştığı bölümle gidilecek olan kurum/departman uyumlu olması gerekmektedir).

 Bu kapsamda programdan faydalanmak isteyen akademik ve idari personelin 25 Aralık 2023- 19 Ocak 2024 tarihleri arasında Pusula-Erasmus+ Bilgi Sistemi'nden doldurdukları eğitim programının onaylanmış hali(Application Form), davet mektubu,ekte sunulan Erasmus+ Puanlama Tablosu  ve ilgili tabloda istenen kanıtlayıcı belge ekleri ile birlikte PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

Not: Personelimiz Pusula Bilgi Sistemi –Erasmus Bilgi Sistemi üzerinden Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formunun(Application Form) doldururken en az ardışık 2 gün ve toplam en az 8 saat olacak şekilde doldurmalıdır.  Bu ilan kapsamında 03.08.2023 tarihli 2023/22 sayılı Uluslararası İlişkiler Komisyon toplantısı Karar- 2’ye istinaden hibe ödemesi yapılacak süre,  en fazla 2 iş (eğitim alma) günü + 2 seyahat günü olarak sınırlandırılmıştır. Konuyla ilgili detaylı bilgi ilan ekindeki “detaylı ilan” dosyasından ulaşılabilir.  Başvuru süreci ile ilgili tüm prosedürlere dair bilgi sahibi olmak için başvuru yapacak personellerimizin “detaylı ilan” dosyasını mutlaka incelemesi gerekmektedir. Pusula başvuru ekranındaki HOST (Receiving) tercih seçeneklerinden UNIVERSITY bölümünüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri gösterirken, ENTERPRISE işaretlendiği taktirde anlaşmalı olmayan üniversite ve kurumlara dair bilgiler girilebilecektir.

Başvurular 22 Ocak 2024 Pazartesi günü 13:30 ‘da Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup sonuçlar 24 Ocak 2024 tarihinde yayınlanacaktır.

Gitmeye hak kazanan personelimiz 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren görevlendirme işlemlerini başlatabilir.

Asıl olarak gitmeye hak kazanan personelin hakkından vazgeçmesi halinde vazgeçme dilekçesini 23 Şubat 2024 tarihine kadar  koordinatörlüğümüze sunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yedek personellerimiz hareketlilik faaliyetinden yararlanacaktır. 

 Not: Asıl olarak gitmeye hak kazanan personelin ileride ilan edilecek tarihte düzenlenecek Bilgilendirme Toplantısına katılmaları zorunludur.

 Personel Eğitim Alma Hareketliliği hakkında detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

https://www.pau.edu.tr/erasmus/tr/sayfa/ka131-egitim-alma

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği ile ilgili işlemleriniz ya da daha fazla bilgi almak için Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğümüzle iletişime geçebilirsiniz: 

E-posta: erasmus4@pau.edu.tr

Tel: 0258 296 75 92

Süreç Takvimi: 

Hareketlilik İlan Tarihi

8 Aralık2023-19 Ocak 2024

Eğitim Programlarının karşı kurum tarafından onaylanmış hali, Davet mektubu ve Puanlama Tablosunun alınması

25 Aralık 2023- 19 Ocak 2024

Başvuruların Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından değerlendirilmesi

22 Ocak 2024

Başvuru Sonuçlarının İlanı

24 Ocak 2024

Asıl olarak seçilmiş personellerin haklarından vazgeçmesi halinde Vazgeçme Dilekçesinin Koordinatörlüğümüze Son Teslim Tarihi

23 Şubat 2024

Yedek olarak seçilmiş personellerin haklarından vazgeçmesi halinde Vazgeçme Dilekçesinin Koordinatörlüğümüze Son Teslim Tarihi

22 Mart 2024

Hareketliliği gerçekleştirme aralığı

31 Ocak 2024- 06 Mayıs 2024