ÖNEMLİ GÜNCELLEME! 2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Eğitim Alma (180 Kişi) Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Güncellenme Tarihi: 03 Mayıs 2024, 5:22

“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.02.2022 tarih ve 12994 sayılı yazısı uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı portalı üzerinden (https://turnaportal.ua.gov.tr/giris ) yürütülmesi gerekmektedir. Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.”

2023-2024 akademik yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında  2022-1-TR01-KA131-HED-000059836 proje nolu bütçeden karşılanmak üzere 54 idari ve 126 akademik personelin kullanımı için 180 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

19.07.2023 tarih 2023/20 sayılı Uluslararası İlişkiler Komisyon toplantısı Karar-4’e istinaden hibeyi verimli kullanabilmek adına, kontenjanın müsait olduğu durumlarda komisyon kararı ile aynı alt birimden birden fazla öğretim elemanı veya idari personelin puan sistemi göz önünde bulundurularak değerlendirme sıralamasına dâhil edilmesi kararlaştırılmıştır.

Eğitim Alma Hareketliliği’ nden Üniversitemizde görevli tüm akademik ve idari personel faydalanabilir. 02.08.2023 tarihli 19/2 sayılı Senato kararına istinaden Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün bütçe imkânları çerçevesinde personel aynı akademik yılda Erasmus+ eğitim alma hareketliliğine birden fazla katılabilir.  

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2 şekilde gerçekleşebilir:

· ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına gidilerek,

· İşletmelere, eğitim merkezlerine, araştırma merkezlerine, ticaret odaları ve birliklerine, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlara, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları ve Erasmus+ program rehberinde belirtilen diğer kuruluşlara gidilerek (Personellerimizin çalıştığı bölümle gidilecek olan kurum/departman uyumlu olması gerekmektedir). Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Bu tür bir uygunluk kontrolünün tüm akademik birimlerden oluşan bir komisyon tarafından yapılmaktadır.

Bu kapsamda programdan faydalanmak isteyen akademik ve idari personelin 29 Nisan-17 Mayıs 2024  tarihleri arasında Pusula- Erasmus+ Bilgi Sistemi'nden doldurdukları eğitim programının onaylanmış hali(Application Form), davet mektubu ve ekte sunulan Erasmus+ Puanlama Tablosu ile birlikte PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

Pusula sistemi 22.04.2024 tarihinden itibaren başvurulara açık olacaktır.

Not: Personelimiz Pusula Bilgi Sistemi –Erasmus Bilgi Sistemi üzerinden Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formununu(Application Form) doldururken en az ardışık 2 gün ve toplam en az 8 saat olacak şekilde doldurmalıdır.  Bu ilan kapsamında 03.08.2023 tarihli 2023/22 sayılı Uluslararası İlişkiler Komisyon toplantısı Karar- 2’ye istinaden hibe ödemesi yapılacak süre,  en fazla 2 iş (eğitim alma) günü + 2 seyahat günü olarak sınırlandırılmıştır. Konuyla ilgili detaylı bilgi ilan ekindeki “detaylı ilan” dosyasında bulunabilir. Başvuru süreci ile ilgili tüm prosedürlere dair bilgi sahibi olmak için başvuru yapacak personellerimizin “detaylı ilan” dosyasını mutlaka incelemesi gerekmektedir.

Başvurular 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup sonuçlar 20 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanacaktır. Gitmeye hak kazanan personelimiz 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren görevlendirme işlemlerini başlatabilir.

Asıl olarak gitmeye hak kazanan personelin hakkından vazgeçmesi halinde vazgeçme dilekçesini 07 Haziran 2024 tarihine kadar  koordinatörlüğümüze sunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yedek personellerimiz hareketlilik faaliyetinden yararlanacaktır.  Hareketliliğin 27 Mayıs 2024- 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşmesi gerekmektedir.  

Not: Asıl olarak gitmeye hak kazanan personelin ileride ilan edilecek tarihte düzenlenecek Bilgilendirme Toplantısına katılmaları gerekmektedir.  

Personel Eğitim Alma Hareketliliği hakkında detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. https://www.pau.edu.tr/erasmus/tr/sayfa/ka131-egitim-alma

Süreç Takvimi: 

Hareketlilik İlan Tarihi

   19.04.2024-17.05.2024

Eğitim Programlarının karşı kurum tarafından onaylanmış hali, Davet mektubu ve Puanlama Tablosunun alınması

   29.04.2024-17.05.2024

Başvuruların Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından değerlendirilmesi

   20.05.2024

Başvuru Sonuçlarının İlanı

   20.05.2024

Asıl olarak seçilmiş personellerin haklarından vazgeçmesi halinde Vazgeçme Dilekçesinin Koordinatörlüğümüze Son Teslim Tarihi

   07.06.2024

Yedek olarak seçilmiş personellerin haklarından vazgeçmesi halinde Vazgeçme Dilekçesinin Koordinatörlüğümüze Son Teslim Tarihi

   28.06.2024

Hareketliliği gerçekleştirme aralığı

   27.05.2024- 30.07.2024

 

Asuman YÜCELİŞ

E-posta: erasmus4@pau.edu.tr

Tel: 0258 296 75 92