2021 YKS Sonucu Üniversitemize Yerleşen Öğrencilere Duyuru

Güncellenme Tarihi: 07 Eylül 2021, 12:20

 

      Üniversitemize yerleşen öğrencilerin (Elektronik) e-Kayıt işlemleri 04–08 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak e-Kayıt yaptıramayan veya özel koşulları olan programlara kayıt yaptıracak öğrenciler, 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasındaki (Kayıt tarihleri ve yerleri için tıklayınız…) belirlenen günde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası) ve ilgili akademik birimlerde (Fakülte/YO/MYO) bulunan kayıt bürolarından kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

PANDEMİ sürecinin devam etmesi nedeniyle kayıt yaptıracak olan öğrenci adaylarımızın sağlığını korumak maksadıyla öncelikle e-Devlet (Elektronik e-Kayıt İşlemleri ) üzerinden kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir.

Elektronik Kayıt İşlemleri; Yerleşen adaylar e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı alanından kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Kayıt ekranına girmeniz yeterli olmayıp, e-Kayıt ekranında “Kaydınız Yapılmıştır” vb.  ibareyi görünceye kadar işleme devam edip, kayıt işleminizi sonuçlandırarak çıktı almanız gerekmektedir. Kayıt işlemini sonuçlandırmayan öğrencinin e-Kayıt işlemi geçerli sayılmaz. Kayıt işlemi tamamladıktan sonra, Elektronik Kayıt Belgesi ve Öğrenci Belgesi e-Devlet sisteminden alınabilmektedir. e-Kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt belgeleri alınmayacağından belge teslimi için Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur.

Kayıt yaptıran tüm öğrencilerin; 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında internet adresimiz üzerinden ilgili linke tıklayarak Aday Öğrenci Bilgi Formunu (Aday Öğrenci Bilgi Formu linki için tıklayınız) doldurmaları zorunludur. Aday Öğrenci Bilgi Formu doldurulmadan ders kaydı yapılamaz. Öğrencilerin 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında sistem üzerinden ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir. İkinci öğretim öğrencileri ders kayıt işlemini yapmadan önce Halk Bankasının tüm şubeleri, internet bankacılığı veya ATM’lerinden öğrenci numarası ile Katkı Payı/Öğrenim Ücretini ödemek zorundadır. Öğrencinin daha önceden kayıtlı olduğu birinci öğretim programının öğrenci katkı payı Devletçe, ikinci bir yükseköğretim kurumuna (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankasında üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Harç Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

Üniversitemizin programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belgelemeleri kaydıyla, 06-10 Eylül 2021 kayıt tarihlerinde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 06-10 Eylül 2021 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Önlisans veya lisans programlarının mezuniyet aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların, belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 06-10 Eylül 2021 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Pamukkale Üniversitesi

      Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Üniversitemiz Akademik Birimlerdeki (Fakülte/YO/MYO) Programlara

Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler

(e-Kayıt yaptıramayan veya özel koşulları olan öğrenci adaylar için manuel kayıtta istenen belgeler)

 

1-2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı. (Yerleştirme Belgesi)

Özel yetenek ile öğrenci alan bölümlerde 2020 ve/veya 2021 YKS-TYT Sonuç belgesinin internet çıktısı. (2020 YKS Belgesini kullanacak olanların 2021 YKS başvurusunu yapmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca, öğretmenlik programlarında 2021 YKS-TYT’de 800.000’nci başarı sırasına sahip olmak)

2- e-Devletten alınan yeni tarihli lise mezuniyet belgesinin çıktısı/mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında aslı görülerek fotokopisi onaylanıp aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Başarı Belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)

a) Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların bu durumu belirtir resmi belge ile beraber kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi kayıt görevlisi tarafından istenecektir. (Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da 06-10 Eylül 2021 kayıt tarihlerinde Üniversitemiz programlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde, kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 06-10 Eylül 2021 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.)

b) Yükseköğretim kurumlarından mezun olamayarak staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların bu durumu belirtir resmi belge ile beraber kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi kayıt görevlisi tarafından istenecektir. (Önlisans veya lisans programlarının mezuniyet aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların, belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 06-10 Eylül 2021 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

c) Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrenciler daha sonra okullarından aldıkları lise diplomasının aslı ve fotokopisini getirecektir. Diplomanın aslı görülerek iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. e-Devletten alınan yeni tarihli lise mezuniyet belgesinin çıktısı da lise diploması yerine kabul edilecektir.

3- Aslı görülmek koşuluyla fotoğraflı Nüfus Cüzdan/Kimlik Kartı Fotokopisi(önlü/arkalı)

4- 6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5- 1999 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-Devletten alınacak bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

  • a-Askerliğini tamamlamış erkek öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi.
  • b-Askerlikten muaf erkek öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi.

6- İkinci öğretim öğrencileri ile daha önceden herhangi bir yükseköğretim kurumuna veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak öğrenciler için Güz dönemine ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Öğrencinin kendisinde kalacaktır)

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri için tıklayınız…..

7- Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına kayıt için üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu.

(Bu programa (Acıpayam MYO/Özel Güvenlik ve Koruma) kayıt yaptırabilmek için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesi d, f, bentleri ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "’in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.)

8- Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına kayıt için Adli Sicil Kaydı Belgesi. (e-Devletten alınabilir.) (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza alınmadığına dair belgenin kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması gerekir.)

(Bu programa (Acıpayam MYO/Özel Güvenlik ve Koruma) kayıt yaptırabilmek için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesi d, f, bentleri ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "’in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.)

9- Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına kayıt için “Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla Heyet Raporu.  (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).”

10- Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına kayıt için; Adli Sicil Kaydı Belgesi. (e-Devletten alınabilir.)

11- Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Programları için tam teşekküllü devlet hastaneleri ya da üniversite hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur ” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu (Heyet)raporu. (Kayıt sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz). Spor Bilimleri Fakültesinde öğretimi aksatabilecek bedensel veya konuşma (hareketleri kısıtlayıcı ağır ameliyat geçirmiş olmak, kamburluk, kekemelik vb.) gibi engellerden biri veya birkaçı bulunanlar kayıt için başvuramazlar. Bu adaylar seçmeleri kazansalar dahi hakları iptal edilir.

12- Özel Yetenek Programlarına engelli kontenjanından kayıt olacak öğrenciler için tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “engelli adaylar için, engel durumunu gösterir” “Engelli Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu”.

ÖNEMLİ:

  • e-Kayıt yaptırmayan/yaptıramayan öğrencilerimizin, kayıt için istenen belgeler ile birlikte, kayıt gününü dikkate alıp şahsen başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen tarihlerde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumlu olacaklardır.
  • Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
  • e-Kayıt yaptıran öğrencilerden herhangi bir belge alınmayacağından belge teslimi için gelmelerine gerek yoktur.
  • PANDEMİ sürecinin devam etmesi nedeniyle kayıt yaptıracak olan öğrenci adaylarımızın sağlığını korumak maksadıyla öncelikle e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmaları önem arz etmektedir.

      Hazırlık Sınıfı olan programlar için… (Tıklayınız)