2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Üniversitemize DGS Ek Yerleştirme ile Yeni Kayıt Yaptıracak Aday Öğrenciler için duyurulur

 

İŞ AKIŞ TABLOSU

İŞLEM TÜRÜ

TARİH ARALIKLARI

e-Devlet üzerinden kayıt tarihleri

02-03 Kasım 2021 Saat: 23:59’a kadar

e- Devlet üzerinden yapılacak olan kayıt adresi

https://www.turkiye.gov.tr

Manuel olarak, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacak kayıt tarihleri

02-05 Kasım 2021

Sistem üzerinden ders kayıt işlem tarihleri

08-11 Kasım 2021

Üniversitemize Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden kayıt işlemleri 02-03 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak elektronik kayıt yaptıramayan ve manuel kayıt yaptıracak öğrencilerin kesin kayıt işlemleri Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından  02-05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıtta istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Eksik belge ile kayıt yapılmayacaktır.

Elektronik Kayıt İşlemleri (e-Devlet üzerinden kayıt); Yerleşen adaylar e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı alanından kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Kayıt ekranına girmek yeterli olmayıp, kayıt ekranında “Kaydınız Yapılmıştır” vb.  ibaresi görününceye kadar işleme devam edilerek, kayıt işleminin sonuçlandırılması ve çıktı alınması gerekmektedir. Kayıt işlemini sonuçlandırmayan öğrencinin kayıt işlemi geçerli sayılmaz. Kayıt işlemi tamamladıktan sonra, Elektronik Kayıt Belgesi ve Öğrenci Belgesi e-Devlet sisteminden alınabilmektedir.

e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan/yaptıramayan öğrencilerimizin, kayıt için istenen belgeler ile birlikte, belirlenen kayıt tarihlerini dikkate alıp, şahsen başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen kayıt tarihlerinde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumlu olacaklardır.

e-Kayıt yaptıran öğrencilerin ayrıca kayıt için Üniversitemize gelip kayıt yaptırmasına ve kayıt evrakı teslim etmesine gerek yoktur.

 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- 2021 DGS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesinin 1 (bir) adet İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha)

2- Mezun olduğu okuldan alınan Lise Diplomasının aslı ve fotokopisi (Lise Diploması kayıt sırasında görülerek, aslı iade edilecek adaylardan fotokopisi alınacaktır.)

3- Mezun olduğu okuldan alınan Önlisans Diplomasının aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Önlisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Başarı Belgesi kesinlikle mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.)

Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin daha sonra okullarından aldıkları önlisans diploması görülerek fotokopisi alınarak aslı iade edilecek,

4- T.C. Kimlik Numarasını gösterir belge (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi),

5- 6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

6- 1999 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-Devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına” dair belge.

6-a) Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı görülerek fotokopisi alınacaktır.

6-b) Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı görülerek fotokopisi alınacaktır.

7- İkinci Öğretim öğrencileri ile devlet yükseköğretim kurumlarındaki bir programa kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak öğrenciler için öğrenci katkı payının birinci taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Kayıt hakkı kazanan öğrenciler; kayıt için geldiklerinde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından verilecek olan öğrenci numarası ile bankaya giderek katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir).

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilir.

Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken, ikinci bir yükseköğretim programına (Çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankasında üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Harç Birimine müracaat etmesi gerekmektedir.

8- Manuel kayıt yapacak/yaptıracak öğrenciler için; Aday Öğrenci Bilgi Formu kayıt sırasında sistemden alınacaktır.

   e-kayıt yaptıran öğrenciler Aday Öğrenci Bilgi Formunu doldurmak zorundadır.

(Aday Öğrenci Bilgi Formu için (linki)…. tıklayınız)

* Aday Öğrenci Bilgi Formunu doldurmak, kayıt yaptırmak anlamına gelmemektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLER:

  • 1-2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için belirlenen kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.
  • 2-e-Devlet kaydı yaptırmış, ancak ilgili üniversiteden (Önlisans Mezuniyeti) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar mezun olamayan öğrencilerin kayıtları silinecektir.
  • 3-Dikey Geçiş Kaydı için; Önlisans Programından mezun olamayanlara, kayıt günlerinde Geçici Kayıt yapılmayacak olup, mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

İLGİLİ AKADEMİK BİRİME TESLİM EDİLECEK BELGELER

  • 1-Not Durum Çizelgesi (Aslı/İlgili üniversite onaylı)
  • 2-Ders İçerikleri (Aslı/İlgili üniversite onaylı)
  • 3-Mezun olduğu Önlisans Programından alınan not dönüşüm tablosu (Aslı/İlgili üniversite onaylı)

Hazırlık Sınıfı olan programlar için… (Tıklayınız)

Katkı Payı Öğrenim Ücretleri için tıklayınız...

e-Devlet / Manuel Kayıt yaptıran öğrenciler: 

08 – 11 Kasım 2021 tarihleri arasında sistem üzerinden ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir. (https://pusula.pau.edu.tr) adresine kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra ders kayıtlarınızı yapabilirsiniz.)