2020 YKS Sonucu Ek Kontenjanla Üniversitemize Yerleşen Öğrencilere Duyuru

Güncellenme Tarihi: 12 Ekim 2020, 11:23

 

             Üniversitemize yerleşen öğrencilerin (Elektronik) e-kayıt işlemleri 05-07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak e-kayıt yaptıramayan veya özel koşulları olan programlara kayıt yaptıracak öğrenciler, 05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bulunan kayıt bürolarında kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

PANDEMİ riskinin devam etmesi nedeniyle kayıt yaptıracak olan öğrenci adaylarımızın sağlığını korumak maksadıyla öncelikle E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmaları önemlidir.

Elektronik Kayıt İşlemleri; Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı alanından kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Kayıt ekranına girmeniz yeterli olmayıp, E-kayıt ekranında “Kaydınız Yapılmıştır”  vb.  ibareyi görünceye kadar işleme devam edip, kayıt işleminizi sonuçlandırarak çıktı almanız gerekmektedir. Kayıt işlemini sonuçlandırmayan öğrencinin e-kayıt işlemi geçerli sayılmaz. Kayıt işlemi tamamladıktan sonra, Elektronik Kayıt Belgesi ve Öğrenci Belgesi e-devlet sisteminden alınabilmektedir. E-Kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt belgesi alınmayacağından belge teslimi için Üniversitemize gelmelerine gerek yoktur.

 Kayıt yaptıran tüm öğrencilerin; 05 Ekim - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında sistem üzerinden ilk kayıt anketini (Öğrenci Bilgi Anketi için(linki)…. tıklayınız) doldurmaları zorunludur. E-Kayıt yapan öğrenciler, Öğrenci Bilgi Anketi doldurulmadan e-devletten öğrenci belgesi alamaz ve ders kaydı yapamaz. 05-16 Ekim 2020 tarihleri arasında sistem üzerinden ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir. İkinci öğretim öğrencileri ders kayıt işlemini yapmadan önce Halk Bankasının tüm şubeleri, internet bankacılığı veya atm’lerinden öğrenci numarası ile Katkı Payı/Öğrenim Ücretini ödemek zorundadır. Öğrencinin daha önceden kayıtlı olduğu birinci öğretim programının öğrenci katkı payı Devletçe, ikinci bir yükseköğretim kurumuna (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankası’nda üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Harç Birimi’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

Üniversitemizin programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belgelemeleri kaydıyla 05-09 Ekim 2020 kayıt tarihlerinde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

Pamukkale Üniversitesi

      Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

* Aday Öğrenci Bilgi Formunu doldurmak kayıt yaptırmak anlamına gelmemektedir.

Üniversitemiz Akademik Birimlerdeki (Fakülte/YO/MYO) Programlara

Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler

1-2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme(Ek Kontenjan) Sonuç belgesinin İnternet Çıktısı. (Yerleştirme Belgesi)

2- E-Devletten alınan yeni tarihli lise mezuniyet belgesinin çıktısı/Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında aslı görülerek fotokopisi onaylanıp aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır.) (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

a) Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da 05-09 Ekim 2020 kayıt tarihlerinde üniversitemiz programlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde, kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 05-09 Ekim 2020 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır. (Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların bu durumu belirtir resmi belge ile beraber kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi kayıt görevlisi tarafından istenecektir.)

b) Önlisans veya lisans programlarının mezuniyet aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların, belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 05-09 Ekim 2020 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır. (Yükseköğretim kurumlarından mezun olamayarak staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların bu durumu belirtir resmi belge ile beraber kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi kayıt görevlisi tarafından istenecektir.)

c) Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrenciler daha sonra okullarından aldıkları lise diplomasının aslı ve fotokopisini getirecektir. Diplomanın aslı görülerek iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. E-Devletten alınan yeni tarihli lise mezuniyet belgesinin çıktısı da lise diploması yerine kabul edilecektir.

3-Aslı görülmek koşuluyla fotoğraflı Nüfus Cüzdan/Kimlik Kartı Fotokopisi(önlü/arkalı)

4-6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5-1998 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

6-İkinci öğretim öğrencileri ile daha önceden herhangi bir yükseköğretim kurumuna veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak öğrenciler için Güz dönemine ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. (öğrencinin kendisinde kalacaktır)

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri için tıklayınız…..

7-Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Anestezi, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ile Sarayköy Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi programına yerleşen öğrenciler için, üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu.  (YÖK'ten salgın nedeniyle rapor alma da zorlanan adaylar için DUYURU)

8-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına kayıt için üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu. (YÖK'ten salgın nedeniyle rapor alma da zorlanan adaylar için DUYURU)

9-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına kayıt için Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devletten alınabilir)-(5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza alınmadığına dair belgenin kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması gerekir.)

10-Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıt için “Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla Heyet Raporu.  (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).”

11-Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıt için; Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devletten alınabilir)

ÖNEMLİ:

  • E-kayıt yaptırmayan/yaptıramayan öğrencilerimizin, kayıt için istenen belgeler ile birlikte, kayıt gününü dikkate alıp şahsen başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen günlerde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumlu olacaklardır.
  • Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
  • E-Kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt belgesi alınmayacağından belge teslimi için gelmelerine gerek yoktur.

       Hazırlık Sınıfı olan programlar için… (Tıklayınız)

                                                                                                                                             

E-Kayıt/Manuel Kayıt yaptıran öğrenciler: 05-16 Ekim 2020 tarihleri arasında sistem üzerinden ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir.(https://pusula.pau.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra size uygun olan menüden ders kayıtlarınızı yapabilirsiniz.)

Önlisans/lisans öğrencileri için                                                                                                                   ;

05-16 Ekim 2020 Ek Kontenjan yerleştirmesi ile gelen öğrencilerin ders kayıtlarının yapılması.

1.sınıf öğrencilerimizin ders kayıtlarını nasıl yapacağı ile ilgili videoyu izlemek için tıklayınız.

 

*Önlisans/Lisans: Öğrenci Bilgi Sistemi >Öğrenci İşlemler /Menu > Ders Kayıt/Ekle Sil İşlemleri

 

*Diş Hekimliği Fakültesi /Tıp Fakültesi /Hukuk Fakültesi: Öğrenci Bilgi Sistemi > Öğrenci İşlemler / Menu > Diş Hek. /Tıp /Hukuk  Ders Kayıt