2020-2021 Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulaması Bilgilendirmesi

Sevgili Öğrencilerimiz,

Tüm ülkemizde, insan sağlığına verilen önem çerçevesinde, örgün eğitim kurumlarının uzaktan eğitim modeliyle devam etmesi öngörülmüştür. Küresel Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 güz dönemi için Üniversitemiz Senatosunca Ağustos ayında yapılan toplantıda alınan kararlar sonucunda; eğitim-öğretim faaliyetlerinin genel olarak ‘Uzaktan Eğitim’ modeline dayalı olarak yürütülmesine karar verilmiştir. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonrasında nitelikli ve öğrenciyi merkeze alan interaktif uzaktan eğitim modeli geliştirilmiştir. Bu kapsamda;

  • Derslere ait haftalık yazılı ve görsel materyallerin (*.pdf, *.ppsx, *.mp4, vb.) sisteme yüklenmesi, materyallerin dönem boyunca öğrenciler tarafından kullanılabilmesi amacıyla sistemde kayıtlı halde tutulması ve ulaşılabilir olması,
  • Pandemi süreci öncesinde olduğu gibi interaktif canlı dersler sırasında devam zorunluluğunun takibi açısından tüm öğrencilerin yüklenmiş ders materyallerini inceleyip canlı derslere aktif olarak katılması,
  • İnteraktif canlı derslere katılamayan öğrencilerin mazeretlerini canlı ders sistemi üzerinden bildirmesinden sonra öğrencinin interaktif canlı ders kayıtlarını tekrar izleyebilmesi sağlanacaktır.

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bildiğiniz gibi örgün eğitimde tüm derslerin yürütülmesinde devam zorunluluğu kuralı vardır. Bu yüzden 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren örgün eğitimin uzaktan modeli olarak uygulamaya başlanılacak programda belirtilen saatte interaktif derslere canlı olarak katılmanız ve sisteme yüklenmiş ders materyallerini izlemeniz gerekmektedir. İnteraktif canlı derslere mazeret bildirerek katılamayan öğrencilerin ise tekrar izledikleri kayıtlar, derse devam takibinde değerlendirilecektir.

 

Üniversitemiz almış olduğu karar ile dersin saatinden en az bir hafta önce öğretim elemanı tarafından yüklenmiş olan materyallerin öğrencilerimiz tarafından edinilmesine ve anlatılacak konu ile ilgili ön bilgilerin oluşturulmasına katkı sağlanacağını düşünmüştür.

Ders saatinde interaktif olarak öğrencilerimizin öğretim elemanları ile canlı yürüttükleri ders sürecinde, öğrencilerimizce önceden incelenen ders materyallerinin daha iyi anlamlandırılması, edinilen bilgilerin pekiştirilmesi ve dersin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Üniversitemiz için öğrencilerimizin sağlığı önemlidir ve bunun için en uygun uygulamalar yapılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerimizin Üniversitemiz ortamında yürütülecek yüz yüze dersleri özlediğinin farkındayız. Bilmenizi isteriz ki Üniversitemiz öğretim elemanları da aynı hasretle öğrencilerimiz ile yüz yüze eğitim faaliyetlerini yürütebilmeyi istemektedir.

 

Pandemi sürecinde en iyi eğitim uygulamalarının öğrenci lehine ve öğrenci ile öğretim elemanı etkileşiminin karşılıklı anlayış içerisinde sürdürülerek yürütülmesini önemsiyoruz.

 

Ancak, daha önceden deneyimlemiş olduğunuz gibi zaman zaman farklı teknik sorunların yaşanması da mümkündür. Üniversitemiz, olası durumlar için önlem ve alternatif uygulama çalışmaları da yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında gelişebilecek yeni uygulamalar, Üniversitemiz resmi sosyal medya hesaplarımızdan ve web sayfamızdan ivedilikle sizlere duyurulacaktır.

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ