2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Mühendislik Tamamlama Programlarına Yerleşen Öğrencilere Duyurulur

Güncellenme Tarihi: 16 Ekim 2020, 9:50

 

Kayıt İşlemleri;

2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Sonucunda, Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrencilerin kayıtları, 19-23 Ekim 2020 tarihleri arasında Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler;

1-ÖSYM tarafından Mühendislik Tamamlamaya yerleştiğine dair sonuç belgesi.

2-Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da geçici mezuniyet belgesi (Lisans) ile Lise Diplomasının aslı ve bu belgelerin fotokopileri. (Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır.

3-T.C. Kimlik Numarasını gösterir belge (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi), 

4-6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5-1998 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

    Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

    Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

6-İkinci Öğretim Programlarına kayıt yaptıranlar için Öğrenim Ücretinin 1. Taksitinin ödendiğine ilişkin dekont.

   Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri için tıklayınız…..

7- Öğrenci Bilgi Anketi kayıt sırasında sistemden alınacaktır.

Kayıt İçin Önemli Notlar
a)Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b)Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
c)Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
d)Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya Üniversite yetkilidir.

   Kayıt işlemini tamamlayan öğrenci akademik birimdeki bölüm sekreterliğine başvurarak ders kataloğunu oluşturacaktır.

Ders kayıtları;  19 Ekim – 27 Ekim 2020 tarihleri arasında sistemden yapılacaktır.