2019 YKS Sonucu Ek Kontenjanla Üniversitemize Yerleşen Öğrenciler İçin Duyuru

Güncellenme Tarihi: 20 Eylül 2019, 3:09

 

            Üniversitemize yerleşen öğrencilerin (Elektronik) e-kayıt işlemleri 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak e-kayıt yaptıramayan veya özel koşulları olan programlara kayıt yaptıracak öğrenciler, 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Üniversitemiz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bulunan kayıt bürolarında kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Elektronik Kayıt İşlemleri; Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı alanından kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. Kayıt ekranına girilmesi yeterli olmayıp, E-kayıt ekranında “Kaydınız Yapılmıştır”  vb.  ibare görününceye kadar işleme devam edip, kayıt işlemini sonuçlandırarak çıktı almak gerekmektedir. Kayıt işlemini sonuçlandırmayan öğrencinin e-kayıt işlemi geçerli sayılmaz. Kayıt işlemi tamamladıktan sonra, Elektronik Kayıt Belgesi ve Öğrenci Belgesi e-devlet sisteminden alınabilmektedir. E-kayıt yaptıran öğrencilerin ayrıca kayıt için Üniversitemize gelip kayıt yaptırmasına ve kayıt evrakı teslim etmesine gerek yoktur.

Kayıt yaptıran tüm öğrencilerin; 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında sistem üzerinden Aday Öğrenci Bilgi Formunu (Aday Öğrenci Bilgi Formu linki…. Tıklayınız*) doldurmaları zorunludur. Aday Öğrenci Bilgi Formu doldurulmadan ders kaydı yapılamaz. Kayıt yaptıran öğrenciler;

 28 Eylül 2019 tarihinde başlayıp - 04 Ekim 2019 tarihinde saat 23.59’a kadar sistem üzerinden ders kayıt işlemlerini yapmak zorundadır. İkinci öğretim öğrencileri ders kayıt işlemini yapmadan önce Halk Bankasının tüm şubeleri, internet bankacılığı veya atm’lerinden öğrenci numarası ile Katkı Payı/Öğrenim Ücretini ödemek zorundadır. Öğrencinin daha önceden kayıtlı olduğu birinci öğretim programının öğrenci katkı payı Devletçe, ikinci bir yükseköğretim kurumuna (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankası’nda üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Harç Birimi’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da 23-27 Eylül 2019 kayıt tarihlerinde üniversitemiz programlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde, kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 23-27 Eylül 2019 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. (Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların bu durumu belirtir resmi belge ile beraber kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi kayıt görevlisi tarafından istenecektir.)

Önlisans veya lisans programlarının mezuniyet aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların, belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup 23-27 Eylül 2019 tarihlerinde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. (Yükseköğretim kurumlarından mezun olamayarak staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların bu durumu belirtir resmi belge ile beraber kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi kayıt görevlisi tarafından istenecektir.)

Pamukkale Üniversitesi

      Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

* Aday Öğrenci Bilgi Formunu doldurmak kayıt yaptırmak anlamına gelmemektedir.

Üniversitemiz Akademik Birimlerdeki(Fakülte/YO/MYO) Programlara

Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler (E-Kayıt Yapan Öğrenciler Hariç)

1-2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme(Ek Kontenjan) Sonuç belgesinin İnternet Çıktısı. (Yerleştirme Belgesi)

2- Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında aslı görülerek fotokopisi onaylanıp aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrenciler daha sonra okullarından aldıkları lise diplomasının aslı ve fotokopisini getirecektir. Diplomanın aslı görülerek iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır.

3-Aslı görülmek koşuluyla fotoğraflı Nüfus Cüzdan/Kimlik Kartı Fotokopisi(önlü/arkalı)

4-6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5-1997 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak bir fakülte/yüksekokul/meslek Yüksekokuluna kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

6-İkinci öğretim öğrencileri ile daha önceden herhangi bir yükseköğretim kurumuna veya açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak öğrenciler için Güz dönemine ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. (öğrencinin kendisinde kalacaktır)

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri için tıklayınız…..

7- Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sarayköy Meslek Yüksekokulu/Fizyoterapi programına yerleşen öğrenciler için, üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen Heyet Raporu.

8-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına kayıt için üniversite hastanelerinden veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen Heyet Raporu.

9-Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına kayıt için; Adayların  ÖSYM kılavuzundaki koşul 217 ile  273’de belirtilen hususları taşıdıklarına dair Komisyon Onay Raporu (Kesin kayıt sırasında hazır bulunan komisyon tarafından Komisyon Onay Raporu düzenlenip öğrenciye verilecektir.)

10- Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma programına kayıt için Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devletten alınabilir)-(5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza alınmadığına dair belgenin kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması gerekir.)

11-Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıt için “Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet hastaneleri ya da üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla Heyet Raporu.  (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).”

12-Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıt için; Adli Sicil Kaydı Belgesi. (E-Devletten alınabilir)

ÖNEMLİ:

  • E-kayıt yaptırmayan/yaptıramayan öğrencilerimizin, kayıt için istenen belgeler ile birlikte, kayıt tarihlerini dikkate alıp şahsen başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen günlerde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumlu olacaklardır.
  • Eksik belge ile kayıt yapılmaz.
  • Aday Öğrenci Bilgi Formunu doldurmak kayıt yapmak anlamına gelmez.

    Hazırlık Sınıfı olan programlar için… (Tıklayınız)

 

DERS KAYDI TARİHLERİ                               28 Eylül 2019   - 04 Ekim 2019

 

HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI                      01 Ekim 2019

YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI               02 Ekim 2019

 

Hazırlık Muafiyet ve Yabancı Dil Muafiyet sınavına girecek öğrencilerin Aday Öğrenci Bilgi Formunu sistemden doldurmaları zorunludur.!!!