2019 DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Kayıt Yaptıracak Aday Öğrencilere Duyuru

Güncellenme Tarihi: 17 Ekim 2019, 10:29

 

                2019 Dikey Geçiş Sınavı Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki kayıt bürolarında yapılacaktır.

2019 DGS Ek yerleştirme Elektronik Kayıt Duyurusu

2019-DGS ek yerleştirme işlemleri sonucu E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit  adresi üzerinden 15-19 Ekim 2019 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Not: E-kayıt yaptıran öğrencilerin ayrıca kayıt için Üniversitemize gelip kayıt yaptırmasına ve kayıt evrakı teslim etmesine gerek yoktur.

Elektronik (e-kayıt) kayıt yaptıramayan ve heyet raporu istenen programların kayıtları manuel yapılacaktır.

PAÜ. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1-2019 DGS Ek Yerleştirme Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha)

2-Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi  ( Lise Diploması kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır.)

3-Mezun olunan okuldan alınan Önlisans Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Önlisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır.

(Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin daha sonra okullarından aldıkları önlisans diploması görülerek aslı iade edilecek olup, mezun olduğu üniversiteden onaylı suretinin Paü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir.)

 4-T.C. Kimlik Numarasını gösterir belge (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi),

5-6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

6-1997 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

7-İkinci öğretim öğrencileri ile birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak öğrenciler için öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.  (Kayıt hakkı kazanan öğrenciler; kayıt için geldiklerinde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından verilecek olan öğrenci numarası ile bankaya giderek katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.)

( Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilir.)

Bir yükseköğretim programına  kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (Çift anadal programları hariç olmak üzere ) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankasında üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Harç Birimine müracaat etmesi gerekmektedir. 

8-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokuluna yerleşen öğrenciler için, Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.

9-Aday Öğrenci Bilgi Formu (Manuel kayıt yapanlar için kayıt sırasında sistemden alınacaktır./ e-kayıt yapan öğrenciler ise aşağıdaki link'e tıklayarak ön kayıt anketini kayıt süresi içersinde yapması gerekmektedir. Anket doldurmak kayıt yapmak anlamına gelmemektedir.) 

 

Öğrenci Bilgi Anketini doldurmak için tıklayınız...

 

Not      :

2019 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerdir.

 

Kaydını e-kayıt ve manuel kayıt yaptıran öğrenciler; aşağıdaki belgeleri ilgili akademik birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

1-Not Durum Çizelgesinin  onaylı örneği.(Aslı/İlgili üniversite onaylı)

2-Ders İçerikleri onaylı örneği. (Aslı/İlgili üniversite onaylı)

3-Mezun olduğu Önlisans Programından alınan onaylı not dönüşüm tablosu. (Aslı/İlgili üniversite onaylı)

Not:

Kayıt yaptıran öğrencilerin ders kaydı için ilgili akademik birime başvuru yapmaları zorunludur.