2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru

Güncellenme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 11:17

 

           2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için, Üniversitemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programına yerleşen öğrencilerin kayıtları, 19 Ağustos 2019 Tarihinde başlayıp 23 Ağustos 2019 tarihi mesai bitiminde (Saat 17:00) sona erecektir. Kayıtlar Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Yerleştirildiğine dair belge

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

c) Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da geçici mezuniyet belgesi (Önlisans) ile Lise Diplomasının aslı ve bu belgelerin fotokopileri.

d) 6 adet fotoğraf. (4,5x6 cm. boyutlarında)

e) 1997 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikle ilgili bir sakınca olmadığına dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

f) Transkript ve ders içerikleri (Mezun olduğu akademik birimden onaylı olup belgenin aslı kayıt olduğu akademik birime teslim edilecektir.)

g) Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki  ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.

h) Lisans Tamamlama Programına kayıt olacak öğrenciler, lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı / öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. (Katkı Payı/ Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden PAÜ öğrenci numarası ile yatırılabilir.)

ı) İlk Kayıt Anketi (Kayıt sırasında sistem üzerinden  yapılacaktır.)

** E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler kayıt evraklarını 19 Eylül 2019 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmek zorundadır.

KAYIT İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

a) İstenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak, aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

b) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

c) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya Üniversite yetkilidir.

* Kendi lehine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan verdiği anlaşılan adayların kaydı üniversitemiz tarafından alınmaz. Kaydı alınmasına rağmen daha sonraki bir tarihte yanlış beyan verdiği tespit edilen kişilerin kayıtları silinir.