2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Ünversitemize DGS Ek Yerleştirme ile Yeni Kayıt Yaptıracak Aday Öğrenciler için Duyuru

Güncellenme Tarihi: 30 Ekim 2018, 11:49

 

                        Üniversitemize Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin Kesin Kayıt işlemleri Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından  30 Ekim – 2 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacak olup, kayıtta istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1- 2018 ÖSYS(DGS) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha)

2- Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi  ( Lise Diploması kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır.)

3- Mezun olunan okuldan alınan Önlisans Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Önlisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

(Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin daha sonra okullarından aldıkları önlisans diploması görülerek aslı iade edilecek olup, mezun olduğu üniversiteden onaylı sureti Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir.)

4-T.C. Kimlik Numarasını gösterir belge (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi),

5- 6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

6-1996 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

7- İkinci öğretim öğrencileri ile birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak öğrenciler için öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

( Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilir.) Bir yükseköğretim programına  kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (Çift anadal programları hariç olmak üzere ) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankasında üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Harç Birimine müracaat etmesi gerekmektedir. 

8- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’na yerleşen öğrenciler için, Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.

9- Öğrenci Bilgi Anketi ( Kayıt sırasında sistemden alınacaktır.)

 

İlgili Akademik Birime Teslim Edilecek Belgeler

1- Not Durum Çizelgesinin (Transkript) onaylı örneği.(Aslı/İlgili üniversite onaylı)

2- Ders İçerikleri onaylı örneği. (Aslı/İlgili üniversite onaylı)

3- Mezun olduğu Önlisans Programından alınan onaylı not dönüşüm tablosu. (Aslı/İlgili üniversite onaylı)