2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Dikey Geçiş Sınavı Sonucu Yerleşen Öğrenciler için Mazeretli Kayıt Duyurusu

 

       2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için; Dikey Geçiş Sınavı sonucu Üniversitemiz programlarına yerleşen ancak Mazereti Nedeniyle Kayıt Yaptırmayan Adayların 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar mazeretlerini belirten belgeleriyle başvurmaları halinde mazeretinin uygunluğu değerlendirilerek, kabul edilenlerin kaydı yapılacaktır.

         Kayıtlar; Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

 Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1- 2018 ÖSYS(DGS) Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha)

2- Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ve fotokopisi  ( Lise Diploması kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır.)

3- Mezun olunan okuldan alınan Önlisans Diploması aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi. (Önlisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan fotokopisi alınacaktır. Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

(Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin daha sonra okullarından aldıkları önlisans diploması görülerek aslı iade edilecek olup, mezun olduğu üniversiteden onaylı sureti Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir.)

4-T.C. Kimlik Numarasını gösterir belge (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi),

5-6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

6-1996 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için askerlik şubelerinden veya e-devletten alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair belge.

Askerliğini tamamlamış olan öğrenciler için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi

Askerlikten muaf olan öğrenciler için muafiyet belgesinin aslı ve fotokopisi

7- İkinci öğretim öğrencileri ile birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıracak öğrenciler için öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.  (Kayıt hakkı kazanan öğrenciler; kayıt için geldiklerinde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından verilecek olan öğrenci numarası ile bankaya giderek katkı payı/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.)

( Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları Halk Bankasının Türkiye genelindeki tüm şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden PAÜ Öğrenci Numarası ile yatırılabilir.)

Bir yükseköğretim programına  kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (Çift anadal programları hariç olmak üzere ) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankasın da üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Harç Birimine müracaat etmesi gerekmektedir. 

8- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne yerleşen öğrenciler için, Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.

9- Öğrenci Bilgi Anketi ( Kayıt sırasında sistemden alınacaktır.) 

10- 2018 Dikey Geçiş Sınavı sonucunda kayıt yaptıramayan adayların kayıtlarının yapılması için mazeretini/mazeretlerini belirten belge.

 

İlgili Akademik Birime Teslim Edilecek Belgeler

1- Not Durum Çizelgesinin (Transkript) onaylı örneği.(Aslı/İlgili üniversite onaylı)

2- Ders İçerikleri onaylı örneği. (Aslı/İlgili üniversite onaylı)

3- Mezun olduğu Önlisans Programından alınan onaylı not dönüşüm tablosu. (Aslı/İlgili üniversite onaylı)

Kayıt İçin Önemli Notlar;

  • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
  • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti ve ya fotokopisi kabul edilmez. Ancak, aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
  • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
  • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
  • Kendi lehine avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan verdiği anlaşılan adayların kaydı, ilgili üniversite tarafından alınmaz. Kaydı alınmasına rağmen daha sonraki bir tarihte yanlış beyan verdiği tespit edilen kişilerin kayıtları silinir.