2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları

Güncellenme Tarihi: 27 Ağustos 2018, 9:02

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları için Tıklayınız.

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:

Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgeler istenir;

a) Nüfus Cüzdanının fotokopisi (önlü, arkalı)

b) 6 adet 4,5 cm x6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafların arkasına T.C. kimlik no, öğrenci numarası, ad soyad yazılacaktır.)

c) İkinci öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler için güz dönemi öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz. (Bakanlar Kurulu Kararında açıklanan harç miktarlarına göre işlem yapılır.)

d) İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş için başvuran öğrencilerden geldiği üniversitede ilk %10’a girdiğine dair belge.

e) Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.* (Heyet raporu istenen bölüm/programlar: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fizik Ted. ve Reh. YO, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizli Sağlık Hiz. MYO, Acıpayam MYO Özel Güvenlik ve Koruma Programı için)

f) Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)

* Öğrenci ilk kayıt sırasında üniversitesine vermiş olduğu heyet raporunun onaylı örneğini de getirebilir.

g) Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler için hazırlık muafiyet belgesi.

* Muafiyet belgesi olmayan öğrenciler muafiyet sınavına gireceklerdir.

h)  Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait YGS/LYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

 

NOT: Değerlendirme işlemlerinin bitmesinden sonra kayıt hakkı elde eden öğrenciler kesin kayda gelirken, başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını yanlarında getirerek, önce başvuru yaptıkları akademik birimin komisyonunda değerlendirilmek üzere ilgili akademik birime teslim edecektir. Belgelerin doğruluğu sistem üzerinden komisyon tarafından onaylandıktan sonra öğrenci kayıt için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuracaktır. Kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için öğrencinin kendisinin bizzat gelmesi gerekmektedir. Öğrencinin kendisinin gelemediği durumlarda noter onaylı vekalet verdiği bir kişi öğrencinin kaydını gerçekleştirecektir.

Taranan belgeler ile asılları arasında uyumsuzluk, belgelerde sayfa eksikliği durumunda öğrenci kayıt hakkını kaybedecektir. Bu konudaki bütün sorumluluk öğrenciye aittir.

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ:

1) Kesin Kayıt Tarihleri (Asıl Liste) : 27-29 Ağustos 2018

Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste)* : 03-05 Eylül 2018

*(Yedek liste ilan edilen programlarda, Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.)

2) Kayıt Yeri : Rektörlük Binası 1. Kat Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

Kınıklı Kampusü- Merkez / DENİZLİ

3) Tıp Fakültesi Kayıt Yeri : Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimi

Kınıklı Kampusü- Merkez / DENİZLİ

4) Diş Hekimliği Fakültesi Kayıt Yeri : Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimi

Kınıklı Kampusü- Merkez / DENİZLİ

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER :Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ile Pamukkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri geçerlidir.

Sistemden kaynaklanan sorunlar için 0 258 296 1212 numaralı telefonla irtibata geçiniz.

Başvuru süreci ile ilgili soru ve sorunlarınız için 0 258 296 2121 numaralı telefonla irtibata geçiniz.