2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları

Güncellenme Tarihi: 04 Şubat 2019, 10:21

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Sonuçları için Tıklayınız.

 

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 
Yatay geçiş ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenen kayıt tarihlerinde başvuru yaptıkları Meslek Yüksekokulları’ndaki komisyona sisteme yükledikleri evrakların asıllarını teslim edip; sonrasında Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na kesin kayıt için aşağıdaki belgelerle birlikte başvuracaklardır.

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (arkalı-önlü)
2. Fotoğraf (Vesikalık 6 adet)
3. İkinci öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler için bahar dönemi öğrenci katkı payı/öğrenim
ücretinin yatırıldığına dair makbuz
4. İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş için başvuran öğrencilerden, geldiği
üniversitede %10'a girdiğine dair belge
5. Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden eğitim
süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli
olmadığını belgeleyen heyet raporu.

      * (Heyet raporu istenen programlar: Denizli Sağlık Hiz. MYO tüm programları ile Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve
          Koruma Programı, Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği)
      * Öğrenci ilk kayıt sırasında üniversitesine vermiş olduğu heyet raporunun onaylı suretini de getirebilir.

6. Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)

 

NOT: Değerlendirme işlemlerinin bitmesinden sonra kayıt hakkı elde eden öğrenciler kesin kayda gelirken, başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını yanlarında getirerek, önce başvuru yaptıkları akademik birimin komisyonunda değerlendirilmek üzere ilgili akademik birime teslim edecektir. Belgelerin doğruluğu sistem üzerinden komisyon tarafından onaylandıktan sonra öğrenci kayıt için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuracaktır. Kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için öğrencinin kendisinin bizzat gelmesi gerekmektedir. Öğrencinin kendisinin gelemediği durumlarda noter onaylı vekalet verdiği bir kişi öğrencinin kaydını gerçekleştirecektir.

Taranan belgeler ile asılları arasında uyumsuzluk, belgelerde sayfa eksikliği durumunda öğrenci kayıt hakkını kaybedecektir. Bu konudaki bütün sorumluluk öğrenciye aittir.

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ

1- Kesin Kayıt Tarihleri (Asıl Liste) : 04-05 Şubat 2019

2- Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste)* : 06-07 Şubat 2019

        *(Yedek liste ilan edilen programlarda, asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.)

3- Kayıt Yeri: Rektörlük Binası 1. Kat Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı