2016 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

Güncellenme Tarihi: 07 Şubat 2017, 4:31

2016 YILI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

 

12-16 Aralık 2016

Her Bölüm/Anabilimdalı veya Anasanatdalı başkanlıkları bünyesinde Ön İnceleme Heyetlerinin kurulması için Akademik Birimlere (Fakülte/Enstitü/MYO/MO) yazı yazılması

19-23 Aralık 2016

Akademik Birimlerce (Fakülte/Enstitü/MYO/MO), Ön İnceleme Heyetlerinin Akademik Teşvik Komisyonuna yazı ile bildirilmesi

 

26-30 Aralık 2016

Akademik Teşvik Komisyonunca, Ön İnceleme Heyetlerine Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı düzenlenmesi

 

 

1-15 Ocak 2017

Başvuru için; Öğretim Elamanları tarafından YÖKSİS’e giriş yapılması ve çıktılarının alınarak Bölüm/Anabilimdalı Ön İnceleme Heyetlerine dosyalarının teslim edilmesi

 

 

16-22 Ocak 2017

Başvuru Dosyalarının Bölüm/Anabilimdalı veya Anasanatdalı Ön İnceleme Heyetlerince incelenmesi ve dosyaların Ön İnceleme Raporuyla birlikte Akademik Birimlere (Fakülte/Enstitü/MYO/MO) gönderilmesi

 

 

23-29 Ocak/2017

 

Gerekli düzeltmelerin yapılması ve eksikliklerin giderilmesinden sonra Ön İnceleme Heyetlerinden gelen Akademik Teşvik Başvuru Dosyalarının; nihai karara esas olmak üzere Başvuru Değerlendirme Kararı ile birlikte Dekanlıklar ve Müdürlüklerce Akademik Teşvik Komisyonuna gönderilmesi

30 Ocak-1 Şubat 2017

Akademik Birimlerden gelen Akademik Teşvik Ödeneği başvurularının ve Başvuru Değerlendirme Kararlarının Akademik Teşvik Komisyonunda görüşülmesi değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı

 

1-7 Şubat 2017

 

 

İtiraz Başvuruların alınması

 

 

8-10 Şubat 2017

 

İtirazların Senatoda görüşülmesi

 

 

11 Şubat 2017

 

Kesin Listelerin İlanı

 

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ