2016 - 2017 TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı

Elektronik Son Başvuru Tarihi 16 Ocak 2017

Basılı Belgelerin Teslimi Son Tarihi 31 Ocak 2017

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

Başvuru, http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi yapılacaktır.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için: www.tubitak.gov.tr/4004

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Kübra GÖKÖZ

Destek Programları 0258 215 5001-2020