2015 Yılı Görevde Yükselme Sınavı İçin Önemli Duyuru

Güncellenme Tarihi: 05 Ekim 2015, 10:53

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından, 08/05/2015 tarihinde duyurularak ve tüm idari personellere tebliğ edilerek 2015 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak olan Görevde Yükselme Merkezi Yazılı Sınavına;

08/05/2015-01/06/2015 tarihleri arasında da şartları taşıyan idari personellerden başvuruları alınmış ve başvurular incelenerek 17/06/2015 tarihinde 2015 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonuçları adı altında sınava girmeye hak kazanan kesin aday listesi yayınlanmıştır.

28/09/2015 tarihinde de Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı adı altında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüyle yapılan protokolle 2015 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavın Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacağı duyurulmuş ve ilgili personellere tebliğ edilmiştir.

 

Ekte sunulan başvuru klavuzu ve duyuruda da belirtildiği üzere 21/09/2015-02/10/2015 tarihleri arasında “ADAY” (Kesin Aday Listesinde adı geçen adaylar) bilgileri “KATILIMCI” (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İdari Şube) tarafından ilgili adrese giriş yapılarak online başvuru formları doldurularak sisteme kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ekler

- 2015 GYS Kesin Aday Listesi

- UDGYS Sınav Basvuru Kılavuzu 

- UDGYS Merkezi Yazılı Sinavına İlişkin Duyuru

 

ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLEM

Başvuru klavuzunun 8. sayfasında Aday Sınav Ücreti Yatırma Süreci başlığı altında anlatıldığı gibi Adaylar 12-16 Ekim 2015 tarihleri arasında http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresindeki Sınav Başvuru sayfası üzerinden sınav ücretlerini kredi kartı ile yatıracaklardır. Sisteme giriş için gerekli olan şifreler, adayların kayıt sırasında sisteme girilen e-mail adreslerine mail olarak ve cep telefonlarına sms olarak gönderilecektir.

-Sisteme giriş için gerekli olan şifreler, adayların kayıt sırasında sisteme girilen e-mail adreslerine mail olarak ve cep telefonlarına sms olarak gönderilecektir(05-09/10/2015 tarihleri arasında). Kayıt sırasında sisteme girilen e-mail (….@pau.edu.tr) adreslerine mail almayan ve cep telefonlarına sms almayanların ya da sisteme girişi yapılan bilgilerinde eksik/hata olan adayların Personel Dairesi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

-Her ADAYın 12-16/10/2015 tarihleri arasında ANADOLUÜNİVERSİTESİ’nin http://sinav.anadolu@edu.tr/sb/ adresinden KDV dahil 50 (elli) TL sınav başvuru ücretini kredi kartı ile yatırması gerekmektedir.

-Ücretini yatırmayan ADAY’ın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

İrtibat Tel:

296 22 19    Şube Müdürü    Nazlı CEYLAN

296 22 67    Bilgisayar İşlt.    Özgür DEDE

296 18 18    Bilgisayar İşlt.    Sümeyya AKKUŞ