15 Haziran 2016 Tarihli Sabah Gazetesinde Yayımlanan Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları

Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek2. Maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı yapılacağı 15 Haziran 2016 tarihinde Sabah Gazetesinde ve Üniversitemizin web sitesinde yayınlanmıştır.  18 adet Hemşire pozisyonuna süresi içinde müracaat eden ve   ilanda belirtilen niteliklere uygun olan adaylardan 2014 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananların listesi  aşağıda yayınlanmıştır.

Atanmaya hak kazanan adayların  22/07/2016 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Kazananlar listesi için tıklayınız.
Başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız.

NOT:  İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


İSTENİLEN BELGELER
1- Dilekçe
2- 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
3- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Bir Hastaneden Alınmış Heyet Raporu)


Başvuru Tarihi           :        15/07/ 2016

Son Başvuru Tarihi  :        22/07/ 2016 (Mesai bitimine kadar)