14.09.2021 tarihli 4/b Sözleşmeli Personel Alımı 4. Yedek Liste İlanı

14 Eylül 2021 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Başvuru Sonuçları 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, Üniversitemizin 14.09.2021 tarih ve 31598 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan 24 adet sözleşmeli personel pozisyonuna www.pau.edu.tr adresinden çevirim içi olarak süresi içinde müracaat eden ve 01.10.2021 tarihinde açıklanan sonuçlarda asıl sıralamada olup belirtilen süre içinde başvurusunu yapmayanların yerine yedek sıralamada olan ve sözleşme hakkı kazanan adaylara ait yedek liste yayımlanmıştır.

Önemli Duyuru:

1) 4. yedek sıralamada olup belirtilen süre içinde başvurusunu yapmayanların yerine 5. yedek sıralamada olanlar 12.11.2021 tarihinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecek ve 17.11.2021 tarihinde başvuruları şahsen alınacaktır.

2) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

3) Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Yedek Sıralamada Olanlara Ait Puan Listesi İçin Tıklayınız.

Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru İçin Tıklayınız.