14 Eylül 2021 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Başvuru Sonuçları

Güncellenme Tarihi: 01 Ekim 2021, 12:17

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, Üniversitemizin 14.09.2021 tarih ve 31598 sayılı Resmi Gazetede ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan 24 adet sözleşmeli personel pozisyonuna  www.pau.edu.tr adresinden çevirim içi olarak süresi içinde müracaat eden ve başvurusu herhangi bir nedenden dolayı geri çevrilmeyen adayların 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması ve eczacı unvanı için diploma notu esas alınarak ilanda belirtilen niteliklerin değerlendirmesi yapılmış ve sonuçlar yayımlanmıştır.

Önemli Duyuru: 

-Asıl sıralamada olup belirtilen süre içinde başvurusunu yapmayanların yerine yedek sıralamada olanlar 15.10.2021 tarihinde  www.pau.edu.tr  adresinden ilan edilecek ve 20.10.2021 tarihinde başvuruları şahsen alınacaktır.

-17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

-Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Asıl ve Yedek Sıralamada Olanlara Ait Puan Listesi İçin Tıklayınız.

Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru İçin Tıklayınız.