100/2000 YÖK Doktora Bursu 2018/2019 Güz Dönemi Başvuruları

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacı karşılamak üzere, yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2000 kişiye YÖK Doktora Bursu verilecektir. Başvurular 07 Haziran-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresinden başvuru yapılabilecek olup, doldurulan formlar rektörlük aracılığı ile YÖK'e gönderilecektir. Yüksek öğretim kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 10 alan için en az 3 kontenjan talep ederek başvurabilecektir. Başvuru detayları ve öncelikli alanların (fen ve mühendislik; Sosyal Bilimler; Sağlık;Mimarlık ve Tasarım alanlarında, http://www.yok.gov.tr/web/100-2000/hangi-alanlarda) bilgisine www.yok.gov.tr/web/duyurular adresinden ulaşılabilmektedir.