YÖNETİM 


 

                                                         

 

Doç. Dr. Feyza TOKAT (MÜDÜR)

ftokat@pau.edu.tr

 

                                                         

 

Doç.Dr. Eda DURUK (MÜD. YARD.)

easlan@pau.edu.tr

 

 YÖNETİM KURULU


 

                                                         

 

Prof. Dr. RECEP ŞAHİN ARSLAN

rsarslan@pau.edu.tr

 

                                                         

 

Prof. Dr. NERGİS BİRAY

nbiray@pau.edu.tr

 

                                                         

 

Prof. Dr. DİLEK ÇETİNDAŞ

dcetindas@pau.edu.tr

DANIŞMA KURULU

Doç.Dr. Cemal BAYAK

Doç.Dr. Arzum IŞITAN

Dr.Öğr.Üyesi Mevlüt Metin TÜRKTAŞ

Öğr.Gör. Hafize TAHRA

Öğr.Gör. Mehmet SARIKÖSE