Aşçılık Programı – Program Öz Değerlendirme Komisyonu

Öğr. Gör. Sinem TÜRK ASLAN

Başkan

Öğr. Gör. Figen YÜCE

Üye

Öğr. Gör. Nusret Ercan ŞENLİKCİ

Üye

Menü