AŞÇILIK PROGRAMI

Program Tanımı

Aşçılık Programı, günlük olarak hazırlanması gereken yiyecekleri bir plan ve program dahilinde bilgi ve becerisini kullanarak, hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uygun olarak servise hazır hale getirebilen profesyonel aşçıları yetiştirmeyi esas alan bir ön lisans programıdır. Öğrencilerimizin aşçılık programından mezun olabilmeleri için; 4 eğitim-öğretim dönemindeki tüm derslerini başarı ile geçmiş ve toplamda 120 akts’yi ve 60 iş günü olan yaz stajını tamamlamış olması gerekmektedir. Bunlara ek olarak genel not ortalaması en az 2.25 olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanmış olmaktadır. Bu programda eğitimini tamamlayanlara “Aşçı” unvanı verilir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler sektörün ihtiyaçları doğrultusunda aldıkları çağdaş ve nitelikli eğitim sayesinde meslek hayatlarını yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde devam ettirme olanağına sahip olacaklardır.

Programın Amacı

Aşçılık Programının amacı, mutfak ve yiyecek – içecek hizmetleri alanında istihdam edilebilecek yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayıp değerlendirebilen, sorunları tanımlayıp hızlı bir şekilde çözüm önerileri geliştirebilen, çalışma gruplarında sorumluluk alabilen ve bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip nitelikli profesyoneller yetiştirmektir.

Programda Verilen Dersler

Bölümümüz uygulama mutfağında bölüm öğrencilerimiz; Pişirme Yöntemleri I-II, Yiyecek-İçeçek Servisi I-II, Mutfak Ürünleri, Yöresel Mutfaklar, Soğuk Mutfak, Dünya Mutfakları, Pastane Ürünleri, İleri Pastacılık, Gösteri Servisi uygulamalı ve zorunlu dersleri ile öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmektedirler. Ayrıca; Mutfak Planlama, Hijyen ve Sanitasyon, Menü Planlama, İlkyardım, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Gastronomi Tarihi, Mutfak Akımları, Beslenme, Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi vb. seçmeli dersler de okutulmaktadır.