FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

 

BAŞKAN

Prof. Dr. Efe AKBULUT

ÜYELER

Prof. Özgün GÜLHAN

 Prof. Dr. Fatih YAYLA

Prof. Dr. Özgül GÖK AKÇAKOYUNLUOĞLU

Doç. Selçuk AKYOL

Doç. Dr. Özlem AKIN ŞİŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi Ece AKYOL

Menü