Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi toplumun estetik değerlerini yükseltmek ve kültür yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, müzik ve sahne sanatları alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmek ve ulusal/ uluslararası sanat alanlarında gerçekleştireceği üst düzey etkinlik ve yayınlarla dünyanın en saygın kuruluşları arasında yer alan çağdaş bir sanat kurumu olmayı hedeflemektedir. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ilke olarak öğrenmenin öğretilmesini amaçlayan programlar doğrultusunda öğrencilerin araştırmacı kimlik kazanmalarını hedeflemektedir. Serbest düşüncenin egemen olduğu, demokrasi sevgisinin aşılandığı ortamlar öğrencilerimizin hem sanatsal hem de sosyo-kültürel yapıda belirlenen düzeye erişmelerine olanak sağlamalıdır. Sanat insanın varoluşuyla başlar, medeniyete bağlı olarak sonradan türeyen yapay bir olgu değil tam tersine insanın, insan vasfını kazandığı andan itibaren ortaya çıkan bir fenomendir. Sanat yeşerttiği yaratıcılık, farklı bakabilme ve görebilme özellikleriyle tarih boyunca insanoğlunun, zihnini, algısını ve ifade etme gücünü şekillendirmiştir. Sanat konusunda yükselen toplumlar bilim, teknoloji ve uygarlık bilincinde de ileri giderek dünyaya yön vermişlerdir.

Fakültemiz 4 adet sınıf, 68 adet bireysel müzik çalışma odası, tüm sınıflarda piyano, projeksiyon cihazı, bireysel çalışma odalarında 21 piyano ve çalgı dolapları, müzik ve sahne sanatları ile ilgili yazılı ve görsel materyallerin yanı sıra öğrencilerin kullanımı için 6 adet bilgisayarın bulunduğu müzik kütüphanesi ile hizmet vermektedir.

Fakültemizde 3 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Dr. Araştırma Görevlisi olmak üzere 8 akademik personel görev yapmaktadır.

Menü