MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KALİTE POLİTİKASI

   

  • Kalite güvence sistemini akademik,idari personel ve öğrencilerin katılımlarıyla yapılandırmak,
  • Oluşturulacak kalite güvence sistemi ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin ulusal ve uluslararası alanda sanatsal ve akademik tanınırlığını sağlamak,

 

  • Müzik ve Sahne Sanatları alanında ulusal ve uluslararası performans sanatçıları yetiştirme standartlarını temel alarak, kültürel ve sanatsal olarak sürekli gelişim prensibini oluşturmak,

 

  • Müzik ve Sahne sanatları alanında nitelikli etkinlikler düzenleyerek  topluma ve  geleceğin sanatçılarına , sanatsal ve kültürel kalite bilinci aşılamak,

 

  • Bireyin ve toplumun gelişimini ön plana çıkaran, öz değerlerine sahip çıkan, değişen dünya şartlarına uyum sağlayabilen, sanatın evrenselliğine inanan nitelikli sanatçı kaynağı oluşturmak.

Menü