Tarihçe

Mühendislik Fakültesinin ilk bölümü olarak 1976’da İnşaat Mühendisliği Bölümü ile birlikte eğitim ve öğretime başlayan Makine Mühendisliği Bölümü; 1982-1992 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi, 1992’den beri de Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin bir bölümü olarak eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamalarını, Üniversitemiz Kınıklı kampüsünde, Mühendislik Fakültesi A Blok binasında sürdürmektedir.

Öğrencilerimiz, Lisans eğitimi boyunca mesleki bilgi ve beceri kazanmak amacıyla zorunlu ve seçmeli dersler almakta ve yaz aylarında kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uygulama ile pekiştirmeleri için staj yapmaktadırlar. Bölümümüzde 1994’den beri Lisans eğitimi yanında  Yüksek-lisans ve Doktora  eğitimi de sürdürülmektedir. Bölümümüzde Mekanik, Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik ve Makine Dinamiği ve Teorisi Ana Bilim dalı olmak üzere beş ana bilim dalı bulunmaktadır. Bu ana bilim dalları bünyesinde bulunan 19 Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 9 Araştırma Görevlisi ile eğitim öğretim faaliyetleri yanında, DPT, TÜBİTAK, ve BAP kapsamında projeler yürütülmektedir.

Bölümümüz başta Denizli olmak üzere Ege Bölgesinin pek çok ilinde mesleğimizle ilgili  karşılaşılan sorunların çözümünde,  Döner Sermaye kapsamında; proje ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca PAÜ TEKNOKENT  kapsamında farklı projelerde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bölüm öğretim elemanlarımız ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel toplantılara aktif olarak katılmaktadır.