Hukuk Müşavirliğinin Misyonu;

1. Pamukkale Üniversitesi tüzel kişiliğinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması görevi;

  • Üniversitenin genel düzenleyici idari işlemlerinin mevzuata ve hukuka uygun olarak tesis edilmesini sağlamak,
  • Üniversitenin taraf olduğu sorunlu konulardan kendisine gönderilenlerin çözümüne hukuki görüş bildirmek suretiyle katkıda bulunmak,
  • Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda talep halinde yasal sınırlar içinde çözüm önerileri sunmak,

2. Pamukkale Üniversitesi tüzel kişiliğini yargı organları nezdinde hak ve menfaatlerini savunmak görevi,

  • Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle üniversite aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde   
  • Üniversiteyi yargı ve icra organları önünde müdafaa etmek,
  • Üniversitenin hak ve menfaatlerini idari, adli mercilerde aramak ve elde etmek,

Hukuk Müşavirliğinin Vizyonu;

Üniversitenin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve işlemin mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, hukukun genel ilkelerine, eşitliğe ve adalete uygun olarak tesis edilmesini sağlamaktır.

Menü