Müşavirliğimizde Görev Yapan Avukatların Üyesi Olduğu Komisyon ve Kurullar

 

Hukuk Müşaviri Av. Özlem ACAR ÖZGÜN 

1- Arabuluculuk Komisyonu

2- Trafik Kurulu Komisyonu

3- Eğitim Komisyonu ve Eğitim Alt Komisyonları

4- Etik Kurul Yönergesi Çalışma Grubu (Tıp Fakültesi)

5- Memurlar için Disiplin Kurulu

6- Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu

7- Kişisel Verileri Koruma Çalışma Kurulu

8- Beyaz Kod Eğitimleri

9- Aday Memur Eğitimi

10- Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi)

 

Av. Dilek DEMİR

1- Arabuluculuk Komisyonu

2- Trafik Kurulu Komisyonu

3- Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Hizmet Satın Alma Komisyonu

4- Aday Memur Eğitimi

 

Av. Burak ZORA

1- Arabuluculuk Komisyonu

2- Trafik Kurulu Komisyonu

3- Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Hizmet Satın Alma Komisyonu

4- Aday Memur Eğitimi

5- Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri (Rektörlük)

 

Av. Işık ERDEMLİ BOZKURT

1- Girişimsel Etik Kurul (Tıp Fakültesi)

2- Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi)

3- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Komitesi (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi)

4- Beyaz Kod Komisyonu (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi)

5- Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi)

 

Av. Şeyda Kevser ERBİL

1- Arabuluculuk Komisyonu

2- Trafik Kurulu Komisyonu

 

Av. Hilal SERT KAYA

1- Arabuluculuk Komisyonu

Menü