İkamet İzni Uzatma Başvurularında Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında Duyuru

Güncellenme Tarihi: 15 Nisan 2024

7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca kişilere yapılacak tebliğlerin gönderimine ve teslimatına ilişkin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) oluşturulmuştur.
 
Aynı doğrultuda, Göç İdaresi Başkanlığınca yabancılarla ilgili yapılacak iş ve işlemlerden ikamet izni uzatma başvurularında UETS adresi istenecek ve buna ilişkin olarak 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren yabancıların randevu gününde sunacakları dosyalarına UETS başvuru formunu da eklemeleri talep edilecektir.
 
18 yaşından küçük yabancıların ikamet izni değerlendirme sonuçları, veli veya vasilerinin sahip oldukları UETS adresleri üzerinden yapılacaktır. Çocukların UETS adresi beyan etmeleri zorunlu değildir.
 
Yabancılar UETS adreslerini;
-Pasaport ve yabancı kimlik numarası,
-GSM numarası,
-Geçerli e-posta adresi ibraz etmeleri ve UETS başvuru forumunu doldurmaları akabinde PTT şubelerinden alabileceklerdir.
 
E-imza sahibi yabancılar https://www.etebligat.gov.tr/  adresinden online UETS başvurusunda bulunabileceklerdir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.