Yönetim ve Organizasyon Bölümü

2002-2003  Eğitim-Öğretim yılında İşletme Normal Öğretim programına ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında İşletme İkinci Öğretim Programı,

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Lojistik Normal Öğretim Programı

2010-2011 Eğitim-öğretim yılında Lojistik İkinci Öğretim Programı öğrenci almaya başlamıştır.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren İşletme ikinci öğretim programı, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise  Lojistik ikinci öğretim programı pasif duruma geçirilmiştir.

2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren 3+1 İşyeri Eğitimi Sistemi başlatılmış olup,  halen İşletmede Mesleki Eğitim adı altında uygulanmaya devam etmektedir. 

Menü