Sevgili Öğrencilerimiz,
Pamukkale Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri için Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDREM) tarafından 2022-2023 Güz Dönemi için hazırlanan Oryantasyon 101 dersine hoş geldiniz.
Burada geleneksel bir derste alışık olduğunuz gibi eğitim aldığınız alana yönelik teorik bilgilerin ve uygulamaya yönelik becerilerin öğretilmesinden ziyade sizin yaşam boyu kullanabileceğiniz bilgi ve becerilerinizi geliştirmeye, akademik özdüzenleme becerilerinizi ilerletmeye, üniversite yaşamına uyum sağlamanıza ve psikolojik dayanıklılığınızı geliştirmeye odaklanılmıştır.

Daha fazla bilgi için;

http://eds.pau.edu.tr/6/course/view.php?id=107673

Menü