GÖREVİ

ANA BİLİM DALI

ADI SOYADI

Başkan (Dekan Yard.)

Enfeksiyon Hastalıkları

Doç. Dr. Tuğba SARI

Üye (Temel Tıp Bil.Böl.)

Tıbbi Mikrobiyoloji

Prof. Dr. İlknur KALELİ

Üye (Temel Tıp Bil.Böl.)

Tıbbi Biyoloji

Prof. Dr. Ayşe Gaye TOMATIR

Üye (Temel Tıp Bil.Böl.)

Histoloji ve Embriyoloji

Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR

Üye (Temel Tıp Bil.Böl.)

Histoloji ve Embriyoloji

Prof. Dr. Gülçin ABBAN METE

Üye (Dahili Tıp Bil.Böl.)

İç Hastalıkları / Nefroloji

Prof. Dr. Mevlüt ÇERİ

Üye (Dahili Tıp Bil.Böl.)

Nöroloji

Prof. Dr. Çağatay Hilmi ÖNCEL

Üye (Dahili Tıp Bil.Böl.)

İç Hastalıkları

Prof. Dr. Gamze GÖKÖZ DOĞU

Üye (Dahili Tıp Bil.Böl.)

Ruh Sağlığı ve Hast.

Prof. Dr. Selim TÜMKAYA

Üye (Cerrahi Tıp Bil.Böl.)

Ortopedi ve Travmatoloji

Prof. Dr.Harun Reşit GÜNGÖR

Üye (Cerrahi Tıp Bil.Böl.)

Üroloji

Prof. Dr. Tahir TURAN

Üye (Cerrahi Tıp Bil.Böl.)

Anesteziyoloji ve Reanim.

Prof. Dr. Hülya SUNGURTEKİN

Üye (Cerrahi Tıp Bil.Böl.)

Kadın Hast. ve Doğum

Prof. Dr. Ömer Tolga GÜLER