Sermaye Piyasası Bölümü Danışma Kurulu Toplantısı 28/12/2022 tarihinde 14:00-15:00 saatleri arasında Uygulamalı Bilimler Fakültesi Toplantı Salonunda Bölüm Danışma Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş olup toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Menü