Misyon

Tarihsel süreçteki yaşam ve kültüre sahip çıkarken, günümüz gerekliliklerine uygun olarak, ulusal ve uluslararası eğitime açık bir yapı sergileyen bölümümüz, diğer meslek grupları ile koordinasyon içinde;

 

 • hem insanların gereksinimlerine hem de çevresel değerlere önem veren plan ve uygulama projeleri üreterek çevre tasarımında ve korunmasında yetkin,
 • toplumsal gereksinimlere saygılı ve doğal, kültürel ve sosyal çevre analizleri ve sentezlerine dayalı görsel nitelikleri yüksek, sürdürülebilir ve ekolojik yaşam mekanlarını yaratma konusunda bilgi ve beceriye sahip,
 • peyzaj planlama, peyzaj tasarımı, peyzaj onarımı ve peyzaj yönetimi alanlarında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip,
 • çevresel sorunlara çözüm üretebilen,
 • çevre etiği başta olmak üzere etik değerlere uymayı ilke edinmiş,
 • dünyayı ve ülkesindeki gelişmeleri yakından izleyen,
 • araştırma faaliyetleri ile yerel, bölgesel ve ülkesel peyzajların karşı karşıya bulunduğu sorunlara alternatif çözümler üreten,
 • bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan,
 • teori ve uygulamayı özümsemiş,
 • yaşam boyu kendini geliştirmenin ve yenilemenin önemini kavramış,
 • bilgi ve iletişim teknolojilerini üst düzeyde kullanabilen,
 • Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında doğal, kırsal, kentsel, yarı kentsel alanları, karayı, kıta içi suları, deniz alanlarını ve sulak alanları koruma kullanma dengesini dikkate alarak planlama ve tasarım çalışmaları yürütebilen,
 • ulusal (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve uuluslararası (Federation of International Landscape Architecture-IFLA) vd. mesleki örgütler ile ilişki kuran,
 • analitik ve eleştirel düşünebilen nitelikli, yetenekli, girişimci, ve dinamik Peyzaj Mimarlarını yetiştirmeyi görev bilmektedir.