Bölümümüz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin bir bölümü olarak 2010 yılında kurulmuştur. 2018-2019 yılında ilk öğrencileri (60 öğrenci) ile Eğitim ve Öğretime başlamıştır. Bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim hazırlığı 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Dr.Öğrt.Üyesi ve 3 araştırma görevlisinden oluşan toplam 7 akademik personel ile sürdürmektedir.

 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün dört yıllık eğitim programı süresince;

 

- Planlama, tasarım, onarım, koruma, yönetim ve uygulamaya yönelik dersler,

- Yapısal ve bitkisel materyalin tanıtımına ve kullanımına yönelik dersler,

- Peyzaj tekniklerine yönelik dersler,

- Doğal ve sosyal bilimler kökenli dersler,

- Tamamlayıcı dersler, kültür dersleri ve seçime tabi dersler yer alacaktır.

 

 

Eğitim sürecinin bitiminde Peyzaj Mimarlığı öğrencisinin elde edeceği kazanımlar;

 

- İnsan ve doğa arasında etkileşim bulunan tüm ölçeklerdeki peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarında, artistik/yaratıcı yetenek ile mantık ve neden çizgisinde düşünme gücüne dayalı fonksiyonel ve estetik çözümleri oluşturabilme yeteneği geliştirmesi,

- Verimli, analitik, teknik, iletişim (konuşma, yazma, grafik ve çizimlerle anlatabilme) ve danışmanlık becerisi taşıması,

- Bağımsız çalışabilme yeteneği, disiplinlerarası tasarım ve planlama ekipleri içerisinde ve ekiple bütünleşebilecek bir peyzaj mimarı olarak çalışabilme becerisi gösterecek gelişmeyi sağlaması,

- Kamu ve özel sektöre ilişkin gerek duyulan çalışmaların çeşitliliği ile bağlantılı olarak, ekolojik, kültürel, ekonomik ve arazi yönetimi konularını anlayabilecek yeteneklere sahip olması,

- Planlama ve tasarım uygulamalarını ve sonuçlarını anlayabilmek için gelişen teknolojik alt yapıya hakim teknik donanım (Bilgisayar Destekli Tasarım, Modelleme Programları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama Teknolojileri) konusunda uzmanlığı doğrultusunda yeterince bilgi sahibi olan ve yeni gelişmeleri hızlı bir şekilde içselleştirebilecek bir yapıya sahip olmasıdır.