2017-2018 Yaz Okulu Duyurusu

Güncellenme Tarihi: 07 Haziran 2018, 1:48

 

2017-2018 YAZ OKULU DUYURUSU

Üniversitemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı yaz okulu ile ilgili tüm işlemler, 01/06/2010 tarih ve 27598  sayılı resmi gazetede yayınlanan “Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği “ çerçevesinde yürütülecektir. Yaz okulu işleyişine ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1-Genel Hususlar:

  • 1-Yaz döneminde bir öğrenci haftada toplam 30 saati geçmemek koşuluyla en fazla 4 derse kayıt yaptırabilir. Ancak, haftalık teorik ve uygulama toplamı 30 saati geçen dersler için başka bir ders almaması koşulu ile bir derse kayıt yaptırabilir. Bu sınır dahilinde ilave olarak ders seçilmek istenirse dersin seçilip daha sonra yine ders ücretinin ilgili bankaya yatırılması ve ücret yatırıldıktan sonra ders kayıt onayı verilmesi gerekmektedir. Yatırılan ücret yetersiz olduğunda sistemden ders kayıt onayı verilemeyeceği hususlarına da ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • 2-Tüm öğrenciler; https://pusula.pau.edu.tr internet adresi üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi-> Öğrenci İşlemler-> Yaz Ders Kayıt sayfasından ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

2--Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu Süreci

1-Öğrencilerin sistemden ders kaydını yapması (04-08 Haziran 2018 tarihleri arasında)

2-Öğrencilerin ders kaydından sonra ekranda çıkacak toplam tutarı 04-08 Haziran 2018 tarihleri arasında Halk Bankası hesabına öğrenci numarasıyla yatırması,

3-Ders ücretini yatırdıktan sonra öğrencinin sistemden ders kaydını onaylaması (08 Haziran 2018 tarihinde Saat: 23.59’a kadar)

  • Ders seçim sürecini tamamlamış olmak ve ekle-silde işlem yapma hakkına sahip olabilmek için 04-08 Haziran 2018 tarihleri arasında ders seçimini yapmak, ücretini yatırmak ve sistemden onay vermek gerekmektedir.

4- Ekle-Sil-Onayla işlemlerinin yapılması ve onaylanması 11-13 Haziran 2018

Ekle-silde dikkat edilecek hususlar

  •  Açılma yeterliğini sağlamadığı için sistemden sislinen derslerin yerine ders seçilebilir.
  • Sistemden yeni ders seçildikten sonra ders kredi fazlalığı nedeniyle ilave ücret yatırılması gerekiyorsa öncelikle ilave ücretin bankaya yatırılıp daha sonra dersin sistemden onaylanması gerekmektedir.

 

*Üniversitemizden ders almak isteyen diğer üniversite öğrencileri ile özel öğrencilerin; ilk aşamada dersin açıldığı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarına başvurarak sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. Diğer üniversite öğrencileri ile özel üniversite öğrencileri sistem kaydından sonra yukarıdaki işlem adımlarını takip edeceklerdir.

3-Ders ücretlerinin Yatırılması;

Öğrencilerin ödeyeceği ücretler, Yükseköğretim Genel Kurulu’nca belirlenerek YÖK web sayfası ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanacaktır. Ücretlerin yatırılmasına ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.

a)-Sistemdeki ders kaydından sonra yatırılması gereken tutar bankada da görülecektir.

b)- Yaz okulu ders ücreti, Halk Bankasının Türkiye genelindeki herhangi bir şubesinden, ATM veya İnternet Bankacılığından PAÜ Öğrenci Numarası ile Pamukkale Üniversitesi yaz okulu hesabına ödenebilecektir.

c)-Yatırılan ders ücretleri sisteme anında yansıyacaktır.

d)-Ders ücretini yatırdıktan sonra öğrencinin sistemden ders kaydını onaylaması gerekmektedir.

 

Bankadan alınacak makbuz üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:

  • Öğrenci Numarası
  • Yatırılan Ücret Tutarı

Bankadan alınacak makbuzun öğrenci tarafından saklanmasında yarar vardır.

4-Ücret İade İşlemleri

            Ders kaydı yapıldığı halde açılmayan veya ders değişikliği nedeniyle oluşan farka ilişkin Yaz Dönemi ücretleri, öğrencinin derse kayıt esnasında vermiş olduğu kendisine ait banka IBAN bilgilerine göre 20/06/2018 tarihinden sonra bir ay içerisinde iade edilecektir.  

            Ekle-Sil-Onayla işleminden sonra kayıt olunan ders değiştirilemeyeceğinden, dersi almaktan vazgeçme (dersin normal döneminde başarılmış ve yanlışlıkla ders alınmış olması dahil) veya başka nedenden dolayı ücret iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.

 

5-Ders saati ve ücreti hesaplama örnekleri

 

Ders Saati Hesaplama İçin Örnek

30 saat hesaplama şu şekilde yapılır: Alınan dersin güz ya da bahar dönemi haftalık ders saati x 2

T

P

K

(AKTS)

Toplam Ders Saati (T+P)

Ödenecek Ücret

3

2

10

5

5 saatlik ders ücreti

4

0

5

4

4 saatlik ders ücreti

 

 

15

9

 

Haftalık ders saati: 9x2=18

 

Ücret Yatırma İçin Örnek;

Fen-Edebiyat Fakültesi Birinci Öğretim veya İkinci Öğretim öğrencisi aşağıdaki tablodaki gibi toplam 6 saatlik dersleri almak için ücret yatıracak olsun;

 

 

 

 

 

(AKTS)

Top.

 

Eşdeğerliği

D. Kodu

D. Adı

Dersi Aldığı Okul

T

U

K

Saat

Ücret

Olup Olmadığı *

OKL113

Psikoloji

Eğitim Fak.

2

0

4

2

48

 

TAR102

Osmanlıca II

Fen-Edebiyat Fak.

2

2

3

4

92

 

Toplam: 140 TL.  ücret yatırması gerekmektedir.

* Eşdeğerlik kararı yoksa alınacak ders geçersiz sayılır, eşdeğerlik onayı alınmadan derse ücret yatırılmaması gerekmektedir. Hatalı veya mükerrer alınan derslere ait sorumluluk öğrenciye aittir.

Yaz döneminde ücretlendirmede dersin kredisi (AKTS) esas alınmamakta olup haftalık ders saatine göre hesaplama yapılmaktadır.

3-Alınmak istenen dersin eşdeğer ve doğru alınmış bir ders olup olmadığının bağlı olunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulundan teyit edilmesinden ve ders alma kurallarına bağlı ders seçilmesinden öğrenci sorumludur. Öğrenci kataloğunda yer alan dersler dışında farklı ders alan veya eşdeğerliği bulunmayan dersi/dersleri alan öğrencilerin aldıkları bu dersler, öğrenci transkriptinde görünür, ancak akademik ortalamaya katkısı olmaz.

 

EKLER:

EK-1 Yaz Öğretimi Ücret Tablosu

EK-2 Yaz Döneminde ders almak üzere başvuran öğrencilerin ücret iade işlemleri