Turizm ve otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrencilerimiz, Turizm Meslek Elemanı unvanını almaktadırlar. Programımız bünyesinde bulunan yiyecek içecek ve bilgisayar laboratuarı çeşitli derslerimizin uygulamasına olanak tanımaktadır. Gerek ilimiz gerekse diğer turizm beldelerinde öğrencilerimiz kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Çalışacakları işleri daha stajda iken ayarlamakta ve okul bitiminde de devam etmektedirler. Ancak sektörün en önemli özelliklerinden biri iş gören devir hızının yüksekliğidir. Bu nedenle sıklıkla iş yeri değiştirdikleri gözlemlenmektedir

Programın Amacı: Turizm ve otel İşletmeciliği Programı, turizm ve konaklama sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmektir.

Amacımız;

• Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere mesleki eğitim almış nitelikli elemanlar yetiştirmek,

• Turizm sektöründeki yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konudaki gelişmeleri öğrencilerle paylaşmak,

• Turizm sektörü ile sürekli olarak işbirliği ve eş güdüm içinde olmak, sektörden gelen talepler doğrultusunda projeler hazırlamak, işletmelerde oluşan sorunların çözümüne katkıda bulunmak,

• Ulusal ve uluslararası alanda turizm eğitimi veren, benzer statüdeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, gerek öğrencilerin daha iyi yetişmesi ve gerekse öğretim elemanlarının bilgi düzeyini arttırmak için çalışmalarda bulunmak,

• Turizm sektörünü ilgilendiren konularda bölgesel ve ulusal düzeyde toplantı, seminer, kongre düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara aktif veya dinleyici olarak katılmak,

• Öğrencilerin turizm mesleğine olan sevgilerinin geliştirilmesini sağlamak, eğitim kalitesiyle turizm eğitimi yapan okullar arasında üst sıralarda yer almak ve öğrencileri ihtiyaç duyulan bir konuda meslek sahibi yapmaktır.

Programın Vizyonu: Kalitesi ile diğer programlar arasında ayrıcalıklı, öğrenciler tarafından tercih edilen, piyasada mezunları aranılan, alanında en iyi ve saygın bir program olmaktır.

Programın Misyonu: Evrensel bilgilerle donanmış, bunları uygulayabilen, sorgulayan ve araştıran bireyler yetiştirerek turizm sektörünün hizmetine sunmaktır.

Donanım ve Mekan Olanakları: Turizm ve otel İşletmeciliği Programı iki ayrı laboratuvara sahiptir. Birincisi yiyecek içecek derslerinin yürütüldüğü "Mutfak" ve ikincisi ise "bilgisayar" laboratuvarıdır.

Menü