YENİ BÖLÜM - ANABİLİM DALI-PROGRAM AÇILMASI

Yükseköğretim kurumları tarafından fakülte, yüksekokullar , enstitüler bünyesinde bölüm/anabilim dalı açılması, meslek yüksekokullarında ön lisans programı açılması ile ilgili talepler YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılabilecektir. Formların eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Aksi halde YÖKSİS tarafından talep kabul edilmemektedir.

*YÖK’ün bu konuyla ilgili yayınladığı kılavuz için tıklayınız.( Program/Bölüm Açma, Öğrenci Alımı Kullanım Kılavuzu)

*Yeni Bölüm / Anabilim Dalı / Program Açma İşlem Basamakları için tıklayınız.

*ISCED Kodları için tıklayınız.

*2022 Doluluk Oranları için tıklayınız.

 

  • LİSANS / ÖNLİSANS ALTINDA YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER
  • Önlisans ve Lisans Program / Bölüm Açma

     1-)Fakülte/Yüksekokul Yeni Bölüm/Program Açılması Teklif Formu Tıklayınız.

          2-)Meslek Yüksekokulu Yeni Bölüm / Program Açılması Teklif Formu Tıklayınız.

          3-)Bilim Dalı / Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Açılması Teklif Formu Tıklayınız.

          4-)Program/Bölüm Açma Ayrıntılı Gerekçesi

     

  • ENSTİTÜ ALTINDA YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

          Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın  Lisansüstü Program Açılması Başvuruları ile ilgili yazısı için Tıklayınız.

  • Yüksek Lisans Program / Bölüm Açma

         1-)Enstitü Yeni Bölüm / Anabilim Dalı / Program Açılması Teklif Formu Tıklayınız.

         2-)Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formu

         3-)Program / Bölüm Açma Talep Çizelgesi için Tıklayınız.

         4-)Birim Program / Bölüm Açma Yıllık Plan Teklif Formu için Tıklayınız.

 

  • Doktora/Sanatta Yeterlilik Programı Program / Bölüm Açma

          1-)Enstitü Yeni Bölüm / Anabilim Dalı / Program Açılması Teklif Formu Tıklayınız.

          2-)Doktora/Sanatta Yeterlilik Programı Açmak İçin Başvuru Formu

        3-)Program / Bölüm Açma Talep Çizelgesi için Tıklayınız.     

         4-) Birim Program / Bölüm Açma Yıllık Plan Teklif Formu için Tıklayınız.

 

  • Disiplinlerarası Program / Bölüm Açma

         1-)Enstitü Yeni Bölüm / Anabilim Dalı / Program Açılması Teklif Formu Tıklayınız.

         2-)Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formu

         3-)Doktora Programı Açmak İçin Başvuru Formu

       4-)Program / Bölüm Açma Talep Çizelgesi için Tıklayınız.  

         5-)Birim Program / Bölüm Açma Yıllık Plan Teklif Formu için Tıklayınız.

 

  • Açılacak Birim Uzaktan Eğitim ise ;

        1-)Enstitü Yeni Bölüm / Anabilim Dalı / Program Açılması Teklif Formu Tıklayınız.

        2-)Derleme Formu

        3-)Uzaktan Öğretim Programla İlgili Bilgiler(Lisansüstü)

        4-)Uzaktan Öğretim Programı Ders Verecek Öğretim Elemanı Bilgileri(Lisansüstü)                           

      5-)Program / Bölüm Açma Talep Çizelgesi için Tıklayınız.

      6-)Birim Program / Bölüm Açma Yıllık Plan Teklif Formu için Tıklayınız.