Görevi Adı Soyadı E-Posta
BÖLÜM BAŞKANI Prof. Dr. Ceren GÖDE
cgode@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI Öğr. Gör. Ayşegül CEYLAN
abektasoglu@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI Öğr. Gör. Ömer DİCAN
odican@pau.edu.tr