Makine ve Metal Teknolojileri Öğretim Programı 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık eğitimi kapsamaktadır. Bu süreçte hem akademik çalışma ve atölye uygulamaları hem de sanayiye dayalı öğretim yürütülmektedir. Bir makine teknikerinin ana görevi; Makine mühendislerine sanayi uygulamalarında yardımcı olmaktır. Üretim grubunun bir üyesi olan makine teknikerinin vasıflı işçilerden daha bilgili ve daha öngörüye sahip olması istenmektedir. Bu sebeple makine teknikerinin, hem üretimin temel prensipleri konusunda geniş bilgiye hem de ileri teknoloji makinelerini kullanma ve kontrol etme yeteneğine sahip olmasını gerektirir.

Makine Programı, öğrencilere atölye uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra makineciliğin temel kavramlarını da sunmak üzere hazırlanmıştır. Ön Lisans öğreniminin sonunda öğrenciler Makine Teknikeri ünvanı almaktadır. Makine Teknikeri ünvanı alan mezunlarımız sanayinin geniş alanlarında çalışabilmektedir

Dersler bölüm öğretim elemanları tarafından verilmektedir.  Makine ve Metal Teknolojileri Bölümünde 1 profesör, 3 öğretim görevlisi görev almaktadır.