Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

KONGRENİN AMACI

Çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğu mobilya sektörü, son 30 yıldır değişen uluslararası pazar koşulları ile birlikte hızlı bir gelişme göstermektedir. İşletmeler, yurtdışına ihracat yapabilmek için teknolojilerini ve üretim anlayışlarını yenilemek zorunda kalmaktadır. Bu değişim üretim kalitesi, standartlaşma, iş güvenliği, pazarlama anlayışı gibi pek çok konudaki sorunu da beraberinde getirmektedir. Mobilya endüstrisindeki işletmeler, karşılaştıkları sorunları çözmede üniversite ve araştırma merkezlerindeki bilim insanlarından destek almaktadır. Ancak alınan destekler, fikir paylaşımı ve yeni anlayış ortaya koymaktan daha çok ihtiyacı karşılamak ve kısa vadeli sorunların çözümü üzerine olmaktadır. Kitle iletişim araçlarının bu kadar geliştiği günümüzde, özel sektör temsilcileri ile bilim insanlarının sektörel ihtiyaçları karşılayabilmek için bir araya gelmesi zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde üretim ve istihdam dinamiği bu kadar yüksek olan mobilya endüstrisinde bu buluşmalar çok sık gerçekleşmemektedir.

Bu eksiklikten yola çıkarak, “II. Ulusal Mobilya Kongresi” ile ülkemiz mobilya endüstrisinin teknoloji, tasarım, üretim, pazarlama ve işletme yönetimi açısından mevcut durumunun değerlendirilmesi ve artan rekabet koşullarında yeniden yapılandırılması için sektör temsilcileri ve bilim insanları arasında bilimsel bir tartışma ortamı oluşturmak amaçlanmıştır.

Kongrede farklı üniversitelerden ortak alanlarda çalışan bilim insanlarının ve firma temsilcilerinin bir araya gelerek tanışmaları ve görüşlerini ifade etmeleri, bundan sonraki yıllarda işletmelerin istek ve taleplerine cevap verilebilmesi için gerekli bağın kurulması hedeflenmiştir. Bunun için 11–13 Nisan 2013 tarihleri arasında yapılan II. Ulusal Mobilya Kongresi kapsamında 59 sözel, 14 poster olmak üzere toplam 73 bildiri sunulmuştur. Kongrede sunulan bildiriler üretim ve işletme yönetimi, mobilya tasarımı ve malzeme teknolojisi olarak üç ana başlık altında gruplandırılmıştır. Bildiriler dışında, üniversite ve sektör temsilcilerinin katıldığı ve mobilya sektörünün son durumunu ele alan “Mobilya sektöründeki gelişmeler ve hedefler” başlıklı bir panel gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kongreye destek veren sponsor ve diğer katılımcı firmalar, kongre süresince Kongre Merkezi’nde stant açmışlar, üretim ve hizmetlerinin tanıtımlarını yapmışlardır.

İlki 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan “Ulusal Mobilya Kongresi”nin ikincisini üniversitemizde düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte, Ulusal Mobilya Kongreleri düzenli aralıklarla gerçekleştirilir ve mobilya sektörünün ihtiyaçlarının ve yeniliklerin akademik düzeyde tartışılacağı ortamlar oluşturulur. Bu kongrenin gerçekleşmesini olanaklı kılan ve her türlü desteği sağlayan Sayın Rektörümüz Prof.Dr.Hüseyin BAĞCI başta olmak üzere, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Raşit URHAN’a, bilim ve düzenleme kurulu üyelerine, üniversitemiz yetkililerine, kongrenin gerçekleşmesine katkı koyan sponsor kuruluşlara, kongreye bildirili ve bildirisiz katkı sağlayan tüm araştırıcı ve ilgililere, kongreye emek veren öğrencilerimize teşekkür ediyor, kongrenin tüm bilim insanı, katılımcı ve uygulayıcılara yararlı olmasını diliyorum.

 

Prof.Dr.Velittin KALINKARA

Kongre Düzenleme ve Danışma Kurulu Başkanı