Menü

DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ

“Dünya Sağlık Örgütü tarafından 5 Mayıs 2005 yılında “Dünya El Hijyeni Günü olarak kabul edilmiş ve ‘temiz bakım, güvenli bakımdır’ sloganı ile sağlık çalışanlarının el hijyeni konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflenmektedir. Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turgut el hijyeni günü ile ilgili açıklamalarda bulundu , El yıkamak kişisel hijyen açısından büyük önem taşır. Hayatımızın her anında kullandığımız ellerimizin bakterilerin en fazla barındığı yerlerdir. Bu durum enfeksiyon bulaşma riskini arttırmaktadır. “Ellerimizin temizliğine dikkat ederek sadece kendimizi değil, aynı zamanda toplumu da korumuş oluruz. El hijyeni konusunda özellikle sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalık düzeyini artırmayı ve el hijyeni uyumunu istenen düzeye getirmeyi, dolayısı ile hastane enfeksiyonlarını engellemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda; el yıkama, antiseptikle el yıkama, antiseptikle el ovalama veya cerrahi el antisepsisini ifade etmek için kullanılan genel bir kavramdır. Tüm dünyada sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar önemli bir halk sağlığı problemidir. Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde en önemli kurallarda birisi el hijyenidir. Bu bağlamda günlük yaşamda en fazla kirlenen organların başında eller geliyor. Bu nedenle sadece hastanelerde değil günlük hayatta da insanların el hijyenine dikkat etmesi gerekmektedir. Ayrıca el yıkanmasındaki sıklık sağlığımız için önemlidir. Hastalıkların yayılmasından ve hastalığın oluşmasından bizleri her daim korur. Dokunulan her yüzeyde, hatta havada bile mikroplar bulunmaktadır. Bu bakımdan gözle görülmeyen bu mikroplara karşı daima eller yıkanmalıdır”. "Kirli olduğunu hissettiğin her an mutlaka suya ve sabuna dokunmak lazım". İnfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde, hastalıklardan korunmada ve antibiyotiklere direnç gelişmesinin önlenmesinde en önemli basamak “el hijyeni” uygulaması olmalıdır. "Kirli olduğunu hissettiğin her an mutlaka suya ve sabuna dokunmak lazım", "Temiz Bakım Güvenli Bakımdır". Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesi için çalışmalarımızda ilk öncelik ve en önemli bir parametresi "el hijyeni uyumunun arttırılması" olmalıdır.

PAÜ HASTANESİ 13. ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİNE KATILDI.

Günümüz sağlık sistemlerinde uluslararası kalite açısından önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Antalya’da düzenlenen “İnovatif ve Kanıta Dayalı Akreditasyon, Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi Programları, Kazanımlar, Deneyimler ve Karşılaşılan Sorunlar” ana temalı 13. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresine PAÜ Hastanesi de katılım sağladı. TÜSKA’ nın Akreditasyon Programları, Kalite İyileştirme Faaliyetleri, Bilimsel Çalışmaları, Bölgesel Toplantıları, Uluslararası Çalışmaları ve Denetçi Eğitimleri konusunda yapılan çalışmaları da takip edildi. Sağlık sistemlerinde ve kuruluşlarında ulusal ve uluslararası çalışmalarda kalite yönetim sistemlerini karşılamak için HIMMS 7 çalışmaları, Klinik Karar Destek Sistemleri, Proje Yönetim Mantığı, her alanda risk yönetimi mantığı ve klinik kalite çalışmalarında yenilikler, teknolojik inovasyonlar, yönetici takip sistemi vb. konulardaki gelişmeler ve çalışmalar takip edildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanelerini de Kalite Yönetim Biriminden Cennet SARICA ve Bilgen KORALAY katılarak temsil ettiler. Cennet SARICA tarafından sunumu gerçekleştirilen Ayaktan, Yatarak Tedavi Gören Hastalar ve Refakatçilerinin Hastanelerde Sağlıkta Kalite Standartları Farkındalık Düzeyi Karşılaştırması Bildiri oldukça ilgi gördü.

ISO 9001:2015 Sertifika Gözetim Denetimi

PAÜ Hastanesi ISO 9001-2015 standartları değerlendirmesinden başarıyla geçti. Uluslar arası ISO 9001:2015 standartları, Yönetim Sistemi standartları ile uyumunu arttıran ( High Level Structure ) üst düzey yapı metni haline gelmiştir. Kurum olarak liderlik, risk yönetimi, hizmetlerin gelişimi, dış kaynaklı hizmetlerin kontrolü, izleme, ölçme, analiz, değerlendirme ve düzeltici faaliyetler önemsediğimiz konular arasındadır. Yapılan çalışmalar kapsamında ISO 9001:2008 standart farklılıkları karşılanarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine entegre edilmiştir. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri olarak ISO 9001:2015 Belgelendirme denetimi 2018 yılında gerçekleşmiş ve sertifika alınmıştır. ISO 9001:2015 sertifikasının geçerliliğinin devam edebilmesi için uluslararası akreditasyon kurallarına göre yıllık denetimlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Kurumumuz ISO 9001:2015 belge yenileme gözetim denetimi 27-28 Mayıs 2019 tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA 2019 2. DÖNEM EĞİTİM KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA 2019 2. DÖNEM HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI VE ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ KAPSAMINDA KURUMUMUZDA 10.06.2019 VE 18.06.2019 TARİHLERİNDE YAPILAN ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORLARININ YAPILMASINDAN SONRA YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

2019 YILI HASTANEMİZ AFET EĞİTİMLERİ BAŞLAMIŞTIR.

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA 2019 2. DÖNEM ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

HAFTALIK HASTA HAKLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Hekim Önerisi Olmadan Antibiyotik Kullanmamalıyız. 

Ülkemizde antibiyotik kullanımı konusunda bilinen yanlışlar hakkında PAÜ Hastaneleri Başeczacısı Eda Coşkun açıklamalarda bulundu.
Yanlış antibiyotik kullanımında hastalık yapıcı bakterilerde direnç geliştiği konusunda uyaran Başeczacımız Eda Coşkun açıklamalarına şöyle devam etti ; Bilinçsiz antibiyotik kullanımı yüzünden dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar tüm dünyada ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durum özellikle hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde ve ayrıca bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda ciddi bir sağlık tehdididir. Bu bakterilerin sebep olduğu hastalıklar tedaviye dirençlidir, komplikasyonların gelişmesine, hastalığa yakalanmaya ve ölüm oranlarında artışa neden olur. Hastalık yapıcı bakterilerin direnç geliştirmemesi ve vücudumuzdaki yararlı bakterilerin zarar görmemesi için soğuk algınlığı, grip gibi virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde antibiyotikler kullanılmamalıdır. Sağlıklı bir insanda vücut sağlığına yardımcı yararlı bakteriler bulunur ve bunların büyük çoğunluğu bağırsaklarımızda yer alarak besin sindirimine yardımcı olur. Mecbur kalmadıkça geniş etkili antibiyotiklerin kullanımından kaçınmak sağlığımızı korumaya yönelik bir davranıştır. Antibiyotikler ateş düşürücü ya da ağrı kesici değildir ve sadece bakteriyel olduğu kanıtlanan hastalıklarda kullanılmalıdırlar. Bağırsak florasını koruma amacıyla probiyotikler ile birlikte kullanılmalıdır. Direnç gelişmemesi amacıyla kullanım saatlerine dikkat edilmelidir. Zamanından önce bırakılmamalıdır. Başeczacı Coşkun “ Antibiyotiklerin çoğu karaciğer ve böbrek yoluyla vücuttan atılırlar. Bu nedenle karaciğer ve böbrekte tahribat yapabilmektedir. Böbrek ve karaciğer hastalarında, antibiyotik tedavisi gerekiyorsa düşük dozlu veya böbrek-karaciğer atılımı olmayan ilaçlar tercih edilmelidir. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda antibiyotik kullanımında toplum bilincinin geliştirilmesi son derece önemlidir" dedi.

Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında dış kaynak kullanımı için Başmüdür Erdinç KARATAŞ, Hastane Müdür Yardımcısı Ozan KARACA ve Kalite Yönetim Birimi ekibi tarafından Gamma Knife Ünitesi ve Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesine değerlendirme ziyaretlerinde bulunulmuştur.

Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında dış kaynak kullanımı için Başmüdür Erdinç Karataş, Hastane Müdür Yardımcısı Osman Dirmilli ve Kalite Yönetim Birimi ekibi tarafından PET-CT ve Tomoterapi ünitelerine değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında dış kaynak kullanımı için Başmüdür Erdinç KARATAŞ, Hastane Müdür Yardımcısı Osman DİRMİLLİ ve Kalite Yönetim Birimi ekibi tarafından Uyku Merkezi ve Probel'e değerlendirme ziyaretlerinde bulunulmuştur.

Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında dış kaynak kullanımı için Başmüdür Erdinç KARATAŞ, Hastane Müdür Yardımcısı Ozan KARACA ve Kalite Yönetim Birimi ekibi tarafından EMFA Firması ve Kuaför/Berber Hizmetlerine değerlendirme ziyaretlerinde bulunuldu.

 


Duyurular Tümünü Gör