Menü

Duyurular

Tümünü Gör
Güncellenme Tarihi: 13 Ağustos 2020

Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik (Tez Aşamasındaki Öğrencilere Ek Süre Verilmesi hakkında)

10/06/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin  35’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

Yukarıda yer alan yönetmelik maddesi doğrultusunda, 17/07/2020 tarih ve 10/01 sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılan Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesinin 38’nci maddesinin 2’nci fıkrasında “Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet ve salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere danışman görüşü alınarak ilgili EABD/EASD ve EY Kurulu kararıyla en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerin güz ve/veya bahar yarıyılı ders kayıtlarından bir hafta öncesine kadar ilgili Enstitüye başvurmaları gerekir.” denmektedir.

İlgili Yönetmelik ve Yönerge maddeleri uyarınca ek süre talebinde bulunacak tez aşamasındaki öğrencilerin dilekçelerini, Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletmeleri ve Anabilim Dalı Başkanlıklarının öğrenci taleplerini danışman görüşleriyle beraber üst yazı ile birlikte, en geç 14.09.2020 tarihine kadar Enstitüye göndermeleri gerekmektedir.